Yaşlılarda Aktivite

Bir yaşam sürecinde genç yetişkinlikten orta yaşlara doğru gidildikçe gönüllü olarak iş yapma ilgi ve isteği artar. Boş zamanının fazla olması da yaşlı kimseye bu fırsatı verir. İlerleyen yaşta yapılan boş zaman aktiviteleri, daha pasif ve ev merkezlidir. Yaşlıların ev dışındaki kültürel aktivitelere harcadıkları zaman çok azdır. Yaşlılar, daha sıklıkla zamanlarını arkadaş ziyaretleri yaparak, radyo dinleyerek, televizyon (TV) izleyerek ve evde okuyarak geçirirler. Pek çok boş zaman aktivitesinin tersine okuyarak geçirilen zaman, yaşla birlikte artar. Tiyatro, sinema, spor ve gezi aktiviteleri yaşlılar tarafından daha az sürekliliği olan aktiviteler iken, TV izleme ve kitap okuma daha çok devamlılığı olan aktivitelerdir.

Yaşlılıkta bu durumun ve düşük sportif aktivite düzeyinin; vücut fonksiyonlarındaki değişkenlik, evlilik durumu, düşük eğitim seviyesi, erkek cinsiyeti, genetik, metabolik faktörler ve ilerleyen yaş ile bağlantılı
olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

Erkek yaşlıların daha aktif olduğunu, ancak sportif aktivitelerde kadınların daha çok rol aldığını gösteren çalışmalar olduğu gibi kadınların erkeklere oranla daha az boş zaman aktivitesine sahip olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Yaşlılarda fiziksel aktivitelerde fizyolojik olarak bir azalma söz konusudur. Yaşlılar arasında düzenli fiziksel aktiviteye katılma alışkanlığının oldukça düşük olduğunu saptanmıştır. Bisiklete binme gibi fiziksel aktiviteler, yaşlılar arasında sıklıkla yaralanmalara neden olabileceğinden tercih edilmeyen aktivitelerdir.

Yaşlılarda aktivite kısıtlanmaları; görme, işitme ve mobilite gibi alanlardaki fonksiyonel sınırlamalar nedeniyle olabilir. Örneğin, Amerika’da yapılan bir çalışma 65 yaş ve üzeri yaşlıların yaklaşık %10’unun görme bozukluğuna sahip olduğunu ve bunun depresyon, sosyal disfonksiyon ve beraberinde de aktivite azlığına neden olduğunu göstermiştir. İleri derecede bilişsel problemi olan azlığına neden olduğunu göstermiştir. İleri derecede bilişsel problemi olan yaşlılarda sıklıkla hafıza, dil, oryantasyon, görsel algı yeteneği ve diğer kompleks işleri yapma yeteneğindeki problemler de, onların araba kullanmaları gibi yüksek kortikal fonksiyonları gerektiren işleri yapmalarını emniyetli kılmayan unsurlardır.

Yaşla birlikte sağlık ve diğer sosyal alanlarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yaşlıların boş zaman aktivitelerine ilgileri ve bu aktiviteleri yapma becerileri azalabilir. Bir yaşlının bir aktivite programındaki başarısında motivasyonun önemli bir yeri vardır. Pek çok kişi bir programa dahil olma konusunda, yaşamı boyunca
geliştirdiği davranış ve inanışlar nedeniyle endişe duyar. Her ne kadar aktivite onlara uygun olsa da ulaşımda yüksek basamakların olması, arabayı uzak bir yere parketmek zorunda kalma, kar ve buzlanma gibi çevresel .

Yorum Yaz