Vitamin B12 Eksikliğinin Belirti ve Bulguları

Karaciğerdeki vitamin B12 depoları eksiklik ve klinik bulgularının ortaya çıkmasını 5-10 yıl kadar geciktirir. Vitamin B12 eksikliğinin belirti ve bulgularını genel, kan bilimine ait, sinir ve ruh sağlığına ait ve diğerleri olmak üzere 4 gruba ayırabiliriz.

Genel belirti ve bulgularda, iştahsızlık, halsizlik,huzursuzluk, büyümede gerilik bulunur.

Kan bilimine ait bulgularda akyuvar sayısının az olması, pıhtılaşmanın azlığı, eritrosit,lökosit ve trombosit azlığıdır.

Sinir ve ruh sağlığına ilişkin belirtiler içinde duyularda bozukluk, kasların güçsüzlüğü, gelişme geriliği, havale, felç, hafıza problemleri, normal olmayan hareketler, kişilik bozukluğu, yılgınlık ve başarıda azalma sayılır.

Belli bir sınıflamaya tabi tutulmayan diğer belirtiler ise, yutma güçlüğü, kabızlık,ishal, kısırlık ve düşük vakalarıdır.

Kansızlık, alyuvar sayı ve hacminde artış, kan sayımında megaloblast görülmesi, kobalamin eksikliği olur. Bazen bu belirtiler hiç görülmez. Bu da kanla ilgili bulguların ilerleyen dönemlerde ortaya çıktığının işaretidir.

Yorum Yaz