Üstün Zekanın Dezavantajları

Üstün zekalı olmak toplumda bir ayrıcalık olarak görülse de genellikle bir dezavantajdır. Farklılığın ayırt edilemediği ve hoş karşılanmadığı topluluklarda farklı ve üstün olmak kişiye acı verebilir. Zihinsel olarak diğerlerinden üstün olmanın duygusal bir ağırlığı da bulunmaktadır. Farklı düşünmenin yanısıra farklı da hisseden üstün bireyler tek başına kalabilmektedir.

Üstün zekalı kişiler diğerlerinden farklı ve yoğun düşünebildikleri gibi duyguları da bu yönde ilerler ve incinme ihtimalleri diğer insanlara göre daha çoktur. Fiziksel gelişim zihinsel gelişimle eş zamanlı olarak ilerlemediğinden düşünmesine ve hissetmesine rağmen, bunları uygulamakta fiziksel yetersizlik bulunması özellikle çocukları hayal kırıklığına sürükler.

Bir kişinin üstün zekalı sayılabilmesi için IQ denilen zeka puanının 130 ve üstünde olması gerekmektedir. Üstün zekalı çocuklar tıpkı zihinsel engelli çocuklarda olduğu gibi özel bir eğitime tabi tutulmalıdır. Seviyesine uygun eğitim görmeyen çocukta üstünlük özellikleri körelebilir.

Üstün zeka ve yetenek sahibi olanlar yaşıtları olan diğer kişilere göre her alanda daha kolay uyuma sahiptir. Üstün olmak sadece okul başarısı ya da zihinsel olarak üstün olmak demek değildir. Kişi çeşitli alanlarda üstün yetenek gösterebilir.

Üstün zekalı kişi kendini diğerlerinden farklı algılar ve çevre ile anlaşamamaları halinde soğur ve uzaklaşır. Kendini kendi gibi olmayanlarla aynı ortama ait ve uygun hissetmediğinden sosyal ve psikolojik tehlikeler baş gösterir. Bu nedenle üstün zekalı birey daha kolay anlaşacağını ve uyum sağlayacağını düşündüğü kendinden daha yaşlı bireylere yönelir.

Yorum Yaz