Tik Nedir?

Tikler vücutta bulunan kas gruplarının kişinin iradesi olmadığı halde hareket etmesidir. Ani gelişen bu kas hareketleri ve seğirmeler çevre tarafından kokutucu ve endişe verici bulunabileceğinden sosyal hayatı zedeleyebilmektedir.

Tikler ya da seğirmeler biraz sesli, tekrarlayıcı ve istemsizdir. Genellikle aynı hareketin tekrarı şeklindedir ve çaba ile geçici olarak durdurulabilir. Basit ve karmaşık olarak iki çeşitte olan tiklerde, basit yapıda değerlendirilenler önemsiz ve geçici iken, karmaşık yapıda olanlar uzun süreli ve hasta için ciddi sorunlara yol açar niteliktedir.

Tiklerin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte beyin sinirlerinde oluşan bir duyarlılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Enfeksiyonlar ve kalıtımın etkisi oldukça güçlüdür. Tikler nöbet olarak değerlendirilmemelidir. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Özellikle çocuklar cezalandırılma, baskı görme gibi nedenlerle tikler geliştirebilirler. Ayrıca bu etkenlerin ortadan kaldırılmaması yüzünden tiki daha da kötü hale getirebilirler.Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Tiklerde genellikle tedaviye gerek yoktur. Buna karşın hekim bazı ilaçların kullanımını önerebilir. Bu iş için kullanılan ilaçların kilo alımı ve kabızlık gibi yan etkileri bulunur. Gevşeme eğitimi ve stres yönetimi tedavide önem taşır. Tiklerin yanında obsesif-kompülsif bozukluklar, uyku problemleri, depresyon, hiperaktivite, aşırı agresiflik gibi ek sorunla da varsa hekim sakinleştirici ilaç kullanımına gidebilir.

Tiklerin çoğu basit vakalardır ve geçicicidir. Bu tür tikler önemli olarak değerlendirilmez. Örneğin ikokul çağındaki erkek çocukların yüzde 5 ile 15’i geçici tikler edinmektedir. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Tourette sendromu olarak bilinen ve sinirsel-psikiyatrik bir rahatsızlık olan hastalıkta ağır hareketsel ve sessel tikler görülür. Hastalıkta yukarıda saydığımız depresyon, uyku bozukluğu gibi yan etkilerin neredeyse tamamı görülür. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Yorum Yaz