Bebeklerin Yedikleri Zekalarını Etkiliyor

Pazartesi günü açıklanan bir çalışma yeni yürümeye başlayan çocukların işlenmiş gıdalarla beslenmesinin zeka oranlarını düşürebildiğini belirtiyor. İngiltere’de yapılan bu araştırmanın sonuçlarından biri de doğal vitaminler yönünden zengin bir şekilde beslenen bebeklerin ileriki yaşamlarında çok daha zeki olduğu yönünde.

Bristol Üniversitesinde yapılan çalışmayı yürüten Kate Northstone, uygun ve dengeli bir diyetle beslenen insanların zamanla IQ değerlerinin sağlıksız ve işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre önemli ölçüde yüksek olduğunu dile getiriyor.

Devamı »

Tik Nedir?

Tikler vücutta bulunan kas gruplarının kişinin iradesi olmadığı halde hareket etmesidir. Ani gelişen bu kas hareketleri ve seğirmeler çevre tarafından kokutucu ve endişe verici bulunabileceğinden sosyal hayatı zedeleyebilmektedir.

Tikler ya da seğirmeler biraz sesli, tekrarlayıcı ve istemsizdir. Genellikle aynı hareketin tekrarı şeklindedir ve çaba ile geçici olarak durdurulabilir. Basit ve karmaşık olarak iki çeşitte olan tiklerde, basit yapıda değerlendirilenler önemsiz ve geçici iken, karmaşık yapıda olanlar uzun süreli ve hasta için ciddi sorunlara yol açar niteliktedir.

Devamı »

Unutkanlık

Unutkanlık zaman zaman normaldir. Sık görüşmediğimiz birinin adını ya da yapacağımız bir işi unutmak alışılagelmemiş bir durum değildir. Günlük hayatta sıkça başımıza gelir. Bu tür unutkanlıklar endişeye neden olmazken, özellikle 65 yaş sonrası gelişmeleri halinde Alzheimer hastalığı endişesi oluştururlar.

Unutkanlık yaşlılıkla birlikte artabilir ancak yaşlanmanın bir sonucu değildir. Hafızanın iyi çalışması sağlıklı sinir hücrelerini, beyne iletilen kan ve besinlerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Yaşlılık sinir hücrelerini küçülterek dolaşımı zayıflatarak kan ve besinlerin beyne iletilmesini engelleyerek unutkanlıklara neden olabilir. Felç geçirmekte unutkanlık ve hatta ciddi derecede hafıza kaybına neden olabilir. Hafıza kayıpları ve unutkanlık bazen tedavi ile geri döndürülebilirdir.

Devamı »

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu ya da kısa adıyla HBS bir sinir sistemi hastalığıdır. Sorun bacaklar ve nadiren alt karın bölgesinde anormal hisler yaşatmaktadır. Bazı hastalar bacaklarında böcek gezdiği gibi duyumlar iletmektedir. HBS olanlar bacaklarını kasmak, sallamak gibi güçlü dürtüler içindedir. Bu bacakları rahatlatmak için kullanılan bir çare olarak düşünülmektedir.

HBS’nun etkileri genellikle uzun süre oturmaktan kaynaklanır. Akşamları şikayetler artar ve gece uykudan uyandıracak kadar şiddetlenebilmektedir.

Huzursuz bacak sendromu kendiliğinden oluşabileceği gibi sinirlere zarar veren durumlar, şeker hastalığı ya da alkolizm gibi sağlık koşullarından etkilenebilmektedir. Pek çok durumda HBS için bilinen bir neden yoktur. Bu zamanlarda beynin dopamin üretmesi ile ilgili bir dengesizlik olduğu düşünülmektedir.

Devamı »

Bunama

Bunama zihinsel işlevlerin tamamını etkileyen, dil, hafıza ve yargı yeteneği üzerinde aşamalı olarak gerçekleşen bir bozukluktur. Genellikle ileri yaşlarda görüldüğü bilinmesine karşın herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalarda 65-74 yaş arası nüfusun yüzde 1’i, 75-84 yaş arası nüfusun yüzde 14’ü ve 85 yaş üstü nüfusun yüzde 47’sinde bunama olduğunu saptamıştır. Bu sonuca göre ilerleyen yaşın demans yani bunama için önemli bir risk olduğu kabul edilmiştir. Yaşlanmanın yanında cinsiyet, eğitim, sosyal sınıf gibi pek çok faktör bunamayı etkilemektedir. Yani bunama yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olarak düşünülmemelidir.

Devamı »

Multiplskleroz -MS- Hastalığı

Multiplskleroz hastalığı merkezi sinir sistemi organları beyin ve omuruliğin iltihaplanması sonucu oluşan, akson denilen sinir liflerinin etrafındaki miyelin isimli kılıfın hastalığıdır. Miyelin isimli kılıf bir kablonun üzerindeki koruyucu kılıf gibidir, sinirlerin işlerinin kusursuz ve hızlıca yapmaları için onları korurken, hastalık olması halinde özellikle duyu fonksiyonları başta olmak üzere yürüme ve denge sorunları oluşur.

Hastalık miyelin denilen kılıfın çeşitli yerlerinde oluşan ve plak adı verilen alerjik iltihaplı bölümlerin sertleşmesi ile olur ki hastalığın ismi çoklu sertleşme anlamı taşımaktadır.

Ms hastalığının devamlılığı ve hızı hastadan hastaya değişmektedir. Seyir açısından kesinleşmiş bir süre olmamakla birlikte hastalarda 10 yıl içinde ciddi problemler oluştuğu söylenebilmektedir.

Devamı »

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ

Diyabet hastalarında ayak yarası gelişiminde sinirler önemli bir faktördür. Şeker hastalarının sekizde birinde hayatlarının bir devresinde ayak yarası olur. Bacakların kesilmesi vakalarının neredeyse tamamına yakını şeker hastalığı ile ilişkilidir. Şeker hastalarında görülen en önemli komplikasyon ayak yarasıdır. Tedavisinin maliyeti yüksektir. Önemli bir sakatlık ve ölüm sebebidir.

Devamı »

Asperger Sendromunun Belirtileri

Asperger sendromunun teşhisi genellikle okul öncesi dönemde koyulmaktadır. Hastalığın yarattığı zorluklar okula başlama ile kendini göstermeye başlar. Tanımlamalara göre bu durumdaki çocukların aktivitelerinde bir zorluk olmamasına rağmen garip olarak adlandırılmışlardır.

Asperger sendromu etkisindeki kişi çevre ile etkileşime girmek isterler ancak, yanlış ve uygunsuz yaklaşımları nedeniyle tepki görürler. Genellikle ukalalık ve sabit fikirlilik mevcut olduğundan, empati yoksunlupundan toplumdan itilirler.

Asperger sendromlu çocuk benmerkezciliği aşırı şekilde yaşar. Diğer insanların duygu, düşünce ve beklentilerini algılayamaz. Bu benmerkezcilik bilerek ve istenerek yapılan bir davranış biçii değildir, ancak toplumun sorunu algılaması güç olduğundan ilişkilerini etkiler. İnsanların duygularını tahmin edip, empati kuramaması nedeniyle çoğunlukla duygusuzluk ile suçlanırlar.

Devamı »