Stres Altında Olduğumuzu Nasıl Anlarız?

Stres modern çağın sorunudur. Gün boyu çeşitli yollarla kendini gösterir. Bir kişinin stres altında olduğunu anlaması için bazı belirtileri gözlemlemesi gerekir. Stres altında olduğumuzu gösteren belirtiler şunlardır:

* Uyku sorunları
* Fiziksel şikayetler: Belli koşullarda ortaya çıkan astım, anjin, kalp hastalığı, migren, cilt sorunları, yüksek tansiyon, iltihaplı bağırsak hastalıkları, peptik ülser, romatoid artrit

Devamı »

Unutkanlık

Unutkanlık zaman zaman normaldir. Sık görüşmediğimiz birinin adını ya da yapacağımız bir işi unutmak alışılagelmemiş bir durum değildir. Günlük hayatta sıkça başımıza gelir. Bu tür unutkanlıklar endişeye neden olmazken, özellikle 65 yaş sonrası gelişmeleri halinde Alzheimer hastalığı endişesi oluştururlar.

Unutkanlık yaşlılıkla birlikte artabilir ancak yaşlanmanın bir sonucu değildir. Hafızanın iyi çalışması sağlıklı sinir hücrelerini, beyne iletilen kan ve besinlerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Yaşlılık sinir hücrelerini küçülterek dolaşımı zayıflatarak kan ve besinlerin beyne iletilmesini engelleyerek unutkanlıklara neden olabilir. Felç geçirmekte unutkanlık ve hatta ciddi derecede hafıza kaybına neden olabilir. Hafıza kayıpları ve unutkanlık bazen tedavi ile geri döndürülebilirdir.

Devamı »

Parmak Emme

Parmak emmek çocukluk döneminde başlayan parmakları ağıza sokma alışkanlığıdır. Stresi gidermekten daha rahat hissetmeye uzanan bir neden yelpazesi vardır.

Tüm çocukların yarısı yaşamlarının ilk haftasında emme ile ilgili sorunu olmuştur. Heniz doğmadan ultrason resimlerinde bile parmak emen pek çok bebek görülmektedir. Bebeğin dünyası nesneleri keşfetmek için emmeye yatkındır. Dünyanın her yerinde çocuklar tarafından devam ettirilen bir alışkanlıktır. Baş parmağı emme güvenlik, konfor ve rahatlamanın çocuk dünyasındaki karşılığıdır.

Devamı »

Kız Çocuklarında Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkin bir birey olmaya geçiş yapılan, gelişme ve büyümenin hızlandığı,ayrıca psikolojiyi etkileyen bir süreçtir. Çocukluktan gençliğe olan geçişteki fiziksel değişikliklerle birlikte duygusal olarakta farklılıklar yaşanır ve çevreye uyum konusunda bir yetişkinin özellikleri alınmaya başlanır. Ergenlik dönemi hayatın diğer tüm evrelerinden zor olan, hızlı değişikliklerin yaşandığı ve çocuğun baş etmekte zorlandığı bir dönemdir.

Ergenlik döneminin tam olarak ne zaman başladığı konusunda belirli bir çizgi yoktur. Bazı uzmanlar 8 yaşından itibaren gözle görülmeyen bazı gelişmelerin olduğunu ve ergenliğin bu noktada başladığını, bazı uzmanlar boyun uzamasının kriter alınması belirtirlerken, en ortak ergenlik belirtisi yaklaşık 12 yaşlarında görülen ve cinsiyet özelliklerini gösteren özelliklerin belirginleşmesidir.

Devamı »

İyimserlik, Kötümserlik ve Sağlık

İyimserlik ve kötümserlik insanların gelecekten beklentilerinin gerçekleşmesini belirleyen en önemli etkenlerdir. Kişinin motivasyonunu bu duygular belirler ve insan sağlığında büyük önem taşırlar.

Hayatta bir amaç olmadan hareket olmaz. Beklentiler her zaman vardır ve amaca ulaşmaya güven duymak iyimserlik, şüpheye düşmek ise kötümserlik olarak yorumlanır. Kişi şüphedeyse ve güven duymuyorsa bir hareket başlatmaz.

İyimserler güvende ve ısrarcıdır, gelişmelerin yavaş ve zor olmasına rağmen güvenlerini kaybetmez. Kötümserler ise şüpheli ve kararsızdır. Sıkıntıyı fazla abartırlar. İyimserler sıkıntının başarı ile aşılabileceğine inanırlarken, kötümserler felaketi bekler. Bu farklılık sağlıkla ilgili riskler ve tehditlere karşı koymayı da belirler.

Devamı »

Göğüs Ameliyatı Sonrası Cinsellik

Dünyada her dokuz kadından biri göğüs kanseri teşhisi ile tanışıyor ve bu kadınların büyük çoğunluğu göğsünü aldırmak için cerrahi bir operasyon geçiriyor. Ameliyat hayatta kalmak için önem taşıyor olsa da bu kadınların pek çoğu operasyon sonrası cinsel sorunlar yaşıyorlar.

Göğüsler kadınsılık ve çekiciliğin bir simgesi olarak kabul edilir ve çoğu erkek için cinselliği uyandırmanın kaynağıdır. Ameliyat sonrası bir ya da her iki göğsünü birden kaybeden kadın bu nedenle reddedilme endişesi yaşar.

Devamı »

Üstün Zekanın Dezavantajları

Üstün zekalı olmak toplumda bir ayrıcalık olarak görülse de genellikle bir dezavantajdır. Farklılığın ayırt edilemediği ve hoş karşılanmadığı topluluklarda farklı ve üstün olmak kişiye acı verebilir. Zihinsel olarak diğerlerinden üstün olmanın duygusal bir ağırlığı da bulunmaktadır. Farklı düşünmenin yanısıra farklı da hisseden üstün bireyler tek başına kalabilmektedir.

Üstün zekalı kişiler diğerlerinden farklı ve yoğun düşünebildikleri gibi duyguları da bu yönde ilerler ve incinme ihtimalleri diğer insanlara göre daha çoktur. Fiziksel gelişim zihinsel gelişimle eş zamanlı olarak ilerlemediğinden düşünmesine ve hissetmesine rağmen, bunları uygulamakta fiziksel yetersizlik bulunması özellikle çocukları hayal kırıklığına sürükler.

Devamı »

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sık sık başka sorunlarla karıştırılan bir rahatsızlık olmasına karşın dört asıl tanı şartı bulunmaktadır. Bunlar dikkati verememe, dikkatin çabuk dağılması, duygu ve davranışlarda dürtüselliğe yer vermek, aşırı hareketlilik ve yerinde duramamaktır.

Bir kişide dikkat eksiksikliği ve hiperaktivite olduğunu söylemek için bu şartlardan en az ikisinin görülmesi, 6 ay süreklilik göstermesi ve hayatta sorunlara yol açması gerekir.

Devamı »