Hamilelikte Cinsellik

Kanada’da bulunan Newfoundland Memorial Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları bir araştırmada gebelik sırasında cinsel ilişkinin bazı durumlarda gebeliği tehlikeye attığını doğruladı. Özel durumlar dışında gebelikte cinsel ilişki güvenli olarak kabul edilir.

Cinsel ilişkinin önerilmediği durumlar ise şöyle sıralanmaktadır: Daha önce ilk üç aylık dönemde düşük yapılmış olması, rahim ağzı açılması sorunu, plasentada ayrılma, birden fazla bebek taşıyor olmak, aile geçmişinde prematüre doğumların varlığı ya da erken doğum olacağına dair işaret olması, kadın ya da eşinde cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığıdır.

Devamı »

Sertleşme Sorunlarının Fiziksel Nedenleri

Sertleşme sorunları erkeklerin yaşadığı cinsel problemlerin en başında gelir. Cinselliğin günümüzde halen bir tabu olarak görüldüğü toplumumuzda pek çok kişi bu problemi dile getirmekten çekinmekte ve rahatsızlıkların büyük kısmı teşhis edilmemekte ve tedavi edilememektedir.

Sertleşme sorunları fiziksel kökenli ve psikolojik kökenli olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. Bu kategorilere giren nedenler ise çok çeşitlidir.

Sertleşme sorununun en çok görülen şekli kardiyovasküler sistem hastalıklarıdır. Dolaşım sorunu olan bireylerde kan akışı sağlıklı olarak olmadığından sertleşme üzerinde negatif bir etkisi olmaktadır.

Devamı »

Göğüs Ameliyatı Sonrası Cinsellik

Dünyada her dokuz kadından biri göğüs kanseri teşhisi ile tanışıyor ve bu kadınların büyük çoğunluğu göğsünü aldırmak için cerrahi bir operasyon geçiriyor. Ameliyat hayatta kalmak için önem taşıyor olsa da bu kadınların pek çoğu operasyon sonrası cinsel sorunlar yaşıyorlar.

Göğüsler kadınsılık ve çekiciliğin bir simgesi olarak kabul edilir ve çoğu erkek için cinselliği uyandırmanın kaynağıdır. Ameliyat sonrası bir ya da her iki göğsünü birden kaybeden kadın bu nedenle reddedilme endişesi yaşar.

Devamı »

Erkekte Erektil İşlev bozukluğu

Erektil işlev bozukluğu, cinsel ilişkiyi olanaksız kılacak şekilde, erkek cinsel organında sertleşme olmaması ya da elde edilen sertleşmenin devamını sağlayamamaktır.

Bir kişide sertleşme sorunu olduğunu söyleyebilmek için kurmaya çalıştığı cinsel birlikteliklerin dört tanesinden en az üçünü sonlandıramaması gerekmektedir.

Devamı »

Vajinismus

Vajinismus, vajinanın dış 1/3’lük kısmındaki kasların cinsel ilişkiye izin vermeyecek şekilde istemsiz kasılması olarak tanımlanabilir. Vajinismusa cinsel korkular, çevreden duyulan olumsuz bilgiler, geçmişte yaşanan travmatik cinsel deneyimlerin neden olduğu düşünülmektedir. Vajinismusa genellikle kendi cinsel organlarıyla ilgili utanç, iğrenme ve hoşlanmama duyguları eşlik etmektedir. Vajinismuslu hastaların cinsel istek ve ilgileri normaldir. Vajinaya penisin girmesi ya da bunun beklentisi söz konusu olmadıkça cinsel yanıt bozulmamaktadır. Vajinismuslu hastalar cinsel birleşme olmadan başvurulan cinsel oyunlarla orgazma ulaşabilmektedir.

Devamı »

Erken Yaşta Cinsellik ve Getirdiği


Kız ve erkekler sağlık koşullarının iyileşmesi nedeniyle daha erken yaşta ergenliğe ulaşmaktadırlar. Ergenlik yaşının düşmesi, gençlerde cinsel aktivitenin daha erken yaşta başlamasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da özellikle sosyo­ekonomik gelişimi yüksek toplumların çoğunda genç kızlar, 2 yıl daha fazla gebelik riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca pek çok toplumda evlilik yaşının yükselmesi nedeniyle, gençlerin cinsel olgunluğa ulaşması ile evliliği arasındaki sürede uzamaktadır. Bu da gençlerin evlilik öncesi cinsel ilişkiye girme ve bunların getireceği risklerle karşılaşma olasılığını artırmaktadır.

Devamı »

Kandida Albikans

Kandida vajinal enfeksiyonların mantar enfeksiyonu olarak bilinen tipi ve üreme çağındaki kadınlarda en sık rastlanılan enfeksiyon nedenleri arasında yer almaktadır. Mantarlar vajinada sıklıkla bulunurlar. Daha çok cinsel yolla bulaştıkları belirtilmesine rağmen bu konu tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Ancak tekrarlayan enfeksiyonlarda cinsel eşin enfeksiyon kaynağı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Vajinal kandida akut başlayabilir. En sık görülen belirtileri arasında, peynir kıvamında beyaz vajinal akıntı, kaşıntı, vulvada hassasiyet, ağrılı idrar yapma, cinsel ilişki sırasında ya da cinsel ilişki sonrasında ağrı yer alır. Vulva ya da vajinada şiddetli kaşıntı mevcuttur. Vulva da kaşıntıya bağlı ödem ve yaralar oluşur. Vajina kuru ve parlak kırmızı görünümdedir. Pelvik muayenede vulva ve vajinada beyaz pamukçuk tarzında, duvarlara yapışık akıntı gözlenir. Ancak tanı koymak için bu görünümün mutlaka her hastada olması gerekmez; pelvik muayene normal olsa bile semptoma yönelik değerlendirme yapılması gerekir. Beraberinde bakteriyel vajinozis ve trikomonas vajinalis görülebilir. Vajen pH’sı 4,5’in altındadır. Tanı tipik klinik bulguların görülmesiyle ve organizmanın mikroskobik olarak görülmesiyle ya da kültürde üretilmesiyle doğrulanır.

Devamı »

Sağlıklı Yaşam ve Cinsellik


Cinsellik insan hayatı ve gelişmesinin önemli bir bölümüdür. Cinsellik kavramı üreme içgüsüdü, cinsel tatmin, sosyal statü, duygusal durum, sağlık ve toplumsal adetleri içermektedir. Doğasında endişe, şiddet, erk, suçluluk duygusu barındırır. Yani cinsellik sosyal, kültürel, fiziki bir durumdur.

Cinsellik bireyin cinsel olarak kendini nasıl ifade ettiği ile alakalıdır. Cinsel istek, partner arama, kendini tatmin etme, cinsel isteğini belli etme ve giderme için yapılan herşey cinsellik kavramı içinde yer alır. Cinsel girişimlerin tümünün sonuçları vardır ve inkar edilmemelidir. Kişiler tüm yönleri ile kendilerini hazır hissedinceye değin ilişkiyi erteleme sorumluluğunu alabilmelidir. Toplumsal kuralları hiçe saymadan davranmalıdır. Cinsel girişimlerde sorumluluklar ve emosyonel durumlar kadar, sağlıkta önemlidir. İstenmeyen hamilelikleri engellemek, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan sakınmak bir paylaşım unsuru olmalıdır. Özellikle gençlikte cinselliğin doğru yaşanmasını öğrenmek, gerekli bilincin oluşmasına neden olur.

Devamı »