Yara İyileşmesinde Olgunlaşma Evresi

Yara iyileşmesinde olgunlaşma evresi tekrar modelleme evresi olarakta bilinir ve yaralanmayı izleyen 2-3. haftadan ortalama bir yıla kadar süren bir dönemdir.

Yaralanmadan sonraki iki ile üçüncü hafta arasında başlar, ortalama bir yıl kadar devam eder. Olgunlaşma evresinde kollajen sentezi devam etmekle birlikte, yıkımı da başladığı için net kollajen miktarında artış olmaz. Başlangıçta rastgele dizilmiş olan kollajen lifleri, kademeli olarak mekanik güçlerin etkisiyle organize olurlar. Kollajen lifleri, mekanik kuvvetlerin yarattığı stres hattı boyunca dizilime uğrar ve yarada daha fazla gerilim kuvveti meydana gelir. Yaranın direnç kuvveti kollajen miktarından öte, dizilimine bağlı olarak artar.

Devamı »

Kronik Yaralar

Vücudun dış veya iç yüzünde ya da herhangi bir organ veya dokuda travma yada ameliyat neticesi veya diğer birçok sebeplerden meydana gelen kesik, parçalanma, doku harabiyeti gibi doku kusurlarına, yani devamlılığın bozulmasına ve normal iyileşme süresinde iyileşememesine kronik yara denir. Normal iyileşme süreci ortalama 3 hafta olmakla birlikte kronik yara deyimi uygun tedaviye rağmen 4-8 hafta içinde iyileşemeyen yaralar için kullanılmaktadır.

Kronik yaraların sınıflandırılması, hastalığın seyrinin izlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesi açısından önemlidir. Herhangi bir klinik belirti veya şikayetin altında yatan nedenin belirlenmesi, eğer bu neden kontrol edilebiliyorsa çok önemlidir. Tedavi yaklaşımı, yara oluşumunun nedenine yönelik olmalıdır.

Devamı »

Yaralar

yara Deri bütünlüğünün bozulmasıyla bakteriyel hastalık yapıcıların o bölgeye yerleşmesi sonucu yara infeksiyonları oluşur. Yapılarına göre yaraları akut ve kronik olarak ayırabiliriz. Ayrıca etken hastalık sebeplerinin vücuda giriş yollarına göre de yaraları sınıflandırabiliriz.

Akut yaralar, derinin dış zedelenmelerden etkilendiği, deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda görülür.

Akut Yaralar:

Devamı »