Sigarayı Bırakma Rehberi

Sigaradan KurtulunGünümüzde sigaranın ne kadar zararlı olduğu neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Tıp dünyası sigaranın akciğer kanserine yakalanma riski artırdığını kesin olarak ispatlamıştır. Yapılan tüm istatistikler, sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin içmeyenlere oranlara daha fazla olduğunu ispatlar niteliktedir. Örnek olarak; günde bir paket sigara içen birinin, içmeyen birisine göre akciğer kanserine yakalanma ihtimali tam dokuz kat daha fazladır. Tabi ki içilen sigara miktarı arttıkça bu ihtimalinde doğru orantılı olarak artacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sigara sadece akciğer kanserine yakalanma riskini artırmakla kalmaz. Ayrıca damar hastalıklarına yakalanmayı da tetikleyen en önemli sebeplerden biri olduğu bilim dünyası tarafından kanıtlanmıştır. Bununla birlikte felç ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma ihtimali sigara içenlerde daha yüksektir.

Devamı »

Bel Ağrısında Risk Faktörleri

Bel ağrısı gelişiminde,mesleksel risk faktörleri çok önemli rol oynamaktadır. Aşırı hareketlilik, ağır kaldırma, öne eğilme sıklığı bulunan, titreşime maruz kalan meslek gruplarında bel ağrısı daha sık görülmektedir.

Mesleksel olsun olmasın bel ağrısının en önemli nedeni ağır yükler kaldırılmasıdır. 10-12 kiloyu aşan ağırlıkların kaldırılması ve özellikle yükü dengelemeden, tek elle kaldırmalar bel ağrısı oluşma riskini arttırır. İtme-çekme, dönerek eğilme, ani bel hareketleri ve kaldırma hareketlerini yapanlar ve sık eğilenlerde, sürekli aynı pozisyonda kalınması gereken mesleklerde bel ağrısı çok sıktır. Sanayi çalışanları, ağır vasıta şöförleri, tezgahtarlar bel ağrısının en sık görüldüğü kişilerdir. Ayrıca titreşime maruz kalan mesleklerdeki insanlarda da bel ağrısı oranı artar.

Devamı »

Kanser ve Sigara

Dünya genelindeki ölüm nedenlerinin içinde birinci sırayı Akciğer kanseri almaktadır. Erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada görülen bir tümördür. Tüm kanser ölümlerinin yüzde 18’i akciğer kanseri nedeniyledir. Akciğer kanseri görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla daha hızlı artış göstermektedir. On yıllık bir dönemde erkeklerde %14,3 bir artışa karşılık, kadınlarda %81 artış olmuştur. Bu sonuçlarda sigara içme alışkanlıklarında değişmenin rolü olduğu düşünülmektedir. Görülme sıklığı yaşla artmaktadır.

Akciğer kanseri kanser ölümlerinde başlıca faktör olmaya devam etmektedir. Çoğunlukla sigara kullanımı ile ilişkili olmakla birlikte, akciğer kanserinin altında yatan genetik yatkınlık şüphesi üzerine de yoğunlaşılmıştır.

Devamı »

SİGARANIN AKCİĞERLERE ETKİLERİ


Sigarada farmakolojik olarak aktif, hücreleri öldüren, hücre yapısını değiştiren ve kansere neden olan 4000den fazla madde vardır. Bu maddelerden bazıları direkt mukozaya etki ederken diğerleri kana geçer veya tükrükte eriyerek yutulur. Sigara içenlerin akciğerlerindeki alveolar makrofajları belirgin oranda artmıştır ve bu hücrelerin metobolizmaları da bozulmuştur. Sigara içimi santral ve periferik hava yolları, alveol kapillerin yapı ve fonksiyonları ve akciğerin immun sistemini değiştirir.

Devamı »

Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Zararları

Sigara: Bağımlılık yapıcı maddelerin en sık kullanılanıdır. Ölüm nedenlerini en başlarında yer alan sigara her yıl 3 milyon kişinin ölümüne neden olmakta ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Bağımlılık yapmasından çok kalp-damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, beyin damarlarında tıkanıklık ve felçler ve yine damar tıkanıklığı nedeni ile ayak ve bacak kayıplarına neden olmaktadır.

Alkol karaciğerde parçalandığından karaciğer hücrelerini doğrudan etkilemektedir. Karaciğerde üretilen enzimlerin eksikliğine yol açar, zamanla siroza sebep olabilir. Alkol kullanımından bir süre sonra kanda şeker seviyesi yükselir fakat karaciğerde glikojenleri azalttığından düşmeye de neden olabilir. Alkol kullanımımnı bırakan kişide alkol yoksunluğu denilen sinirlilik ve huzursuzluk hali görülür. Terleme, ağrı, mide bulantısı, uyku düzeninde değişme, dikkat yoksunluğu ve nöbetler gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Devamı »

Pasif İçicilik

Pasif içicilik olarak tanımlanan isteksiz tütün tüketimi, çevrede bulunan tütün dumanına maruz kalma anlamına gelmektedir. Sigara dumanında 40 kadarı kanserojen olan 4000 civarında değişik madde bulunmaktadır. Ev içi kirliliğin en önemli nedeni aile üyelerinin sigara tüketimidir. Bu duman çok ciddi sağlık sorunlarının yanında kötü koku ve gözlerle ilgili sorunlara nedendir. Çevre Sağlığı Koruma Kurulu sigarayı bilinen bir kanser nedeni olarak etiketlemiştir.

Devamı »

Gençlerde Sigara ve Tütün Kullanımı

Tütün tüketimi bin yılı aşkın süredir devam etmesine rağmen, sigara üretimi sadece 150 yıldır yapılmaktadır. 19. yy’da başlayan üretim hızını kesmeden devam etmede ve kullanım özellikle gençler arasında yaygınlaşmaktadır. 2025 yılında dünya nufusunun dörtte birinin sigara içmesi beklenmektedir.

İnsan hayatını etkileyen bir çok kötü alışkanlık olmasına karşın, sigara pek çok özelliği ile diğerlerinden ayrılır. Sigara kullanımı geleneksel yaşamın bir parçası durumuna gelmiştir. Güzel bir alışkanlıkmış gibi insanlar dostlarına, misafirlerine sigara ikram etmektedir. Ayrıca sigara üretiminden son kullanıcıya ulaşmasına kadar pek çok aracı için kar oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi neredeyse desteklenmektedir.

Devamı »

Sigara Bırakma Üzerinde Etkili Faktörler:

cigarette
Kişiler sigarayı kendi kendilerine bırakabilirler, ancak bırakma denemeleri oldukça güçtür. Birçok sigara içicisi başarana kadar birçok denemelere gerek duyar. Sigara bırakma üzerine etkili olduğu düşünülen yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, meslek, eğitim, ev koşulları, var olan pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalıkları, günlük içilen sigara sayısı ve nikotin bağımlılıklarının etkisinin değerlendirildiği pek çok çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda sigara bırakmada yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve nikotin bağımlılığı iyi tanımlanmış belirleyiciler olarak vurgulanmıştır.

Devamı »