Sigarayı Bırakma Rehberi

Sigaradan KurtulunGünümüzde sigaranın ne kadar zararlı olduğu neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Tıp dünyası sigaranın akciğer kanserine yakalanma riski artırdığını kesin olarak ispatlamıştır. Yapılan tüm istatistikler, sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin içmeyenlere oranlara daha fazla olduğunu ispatlar niteliktedir. Örnek olarak; günde bir paket sigara içen birinin, içmeyen birisine göre akciğer kanserine yakalanma ihtimali tam dokuz kat daha fazladır. Tabi ki içilen sigara miktarı arttıkça bu ihtimalinde doğru orantılı olarak artacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sigara sadece akciğer kanserine yakalanma riskini artırmakla kalmaz. Ayrıca damar hastalıklarına yakalanmayı da tetikleyen en önemli sebeplerden biri olduğu bilim dünyası tarafından kanıtlanmıştır. Bununla birlikte felç ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma ihtimali sigara içenlerde daha yüksektir.

Devamı »

Kanser ve Sigara

Dünya genelindeki ölüm nedenlerinin içinde birinci sırayı Akciğer kanseri almaktadır. Erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada görülen bir tümördür. Tüm kanser ölümlerinin yüzde 18’i akciğer kanseri nedeniyledir. Akciğer kanseri görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla daha hızlı artış göstermektedir. On yıllık bir dönemde erkeklerde %14,3 bir artışa karşılık, kadınlarda %81 artış olmuştur. Bu sonuçlarda sigara içme alışkanlıklarında değişmenin rolü olduğu düşünülmektedir. Görülme sıklığı yaşla artmaktadır.

Akciğer kanseri kanser ölümlerinde başlıca faktör olmaya devam etmektedir. Çoğunlukla sigara kullanımı ile ilişkili olmakla birlikte, akciğer kanserinin altında yatan genetik yatkınlık şüphesi üzerine de yoğunlaşılmıştır.

Devamı »

Pasif İçicilik

Pasif içicilik olarak tanımlanan isteksiz tütün tüketimi, çevrede bulunan tütün dumanına maruz kalma anlamına gelmektedir. Sigara dumanında 40 kadarı kanserojen olan 4000 civarında değişik madde bulunmaktadır. Ev içi kirliliğin en önemli nedeni aile üyelerinin sigara tüketimidir. Bu duman çok ciddi sağlık sorunlarının yanında kötü koku ve gözlerle ilgili sorunlara nedendir. Çevre Sağlığı Koruma Kurulu sigarayı bilinen bir kanser nedeni olarak etiketlemiştir.

Devamı »

Gençlerde Sigara ve Tütün Kullanımı

Tütün tüketimi bin yılı aşkın süredir devam etmesine rağmen, sigara üretimi sadece 150 yıldır yapılmaktadır. 19. yy’da başlayan üretim hızını kesmeden devam etmede ve kullanım özellikle gençler arasında yaygınlaşmaktadır. 2025 yılında dünya nufusunun dörtte birinin sigara içmesi beklenmektedir.

İnsan hayatını etkileyen bir çok kötü alışkanlık olmasına karşın, sigara pek çok özelliği ile diğerlerinden ayrılır. Sigara kullanımı geleneksel yaşamın bir parçası durumuna gelmiştir. Güzel bir alışkanlıkmış gibi insanlar dostlarına, misafirlerine sigara ikram etmektedir. Ayrıca sigara üretiminden son kullanıcıya ulaşmasına kadar pek çok aracı için kar oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi neredeyse desteklenmektedir.

Devamı »

Sigara Bırakma Üzerinde Etkili Faktörler:

cigarette
Kişiler sigarayı kendi kendilerine bırakabilirler, ancak bırakma denemeleri oldukça güçtür. Birçok sigara içicisi başarana kadar birçok denemelere gerek duyar. Sigara bırakma üzerine etkili olduğu düşünülen yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, meslek, eğitim, ev koşulları, var olan pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalıkları, günlük içilen sigara sayısı ve nikotin bağımlılıklarının etkisinin değerlendirildiği pek çok çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda sigara bırakmada yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve nikotin bağımlılığı iyi tanımlanmış belirleyiciler olarak vurgulanmıştır.

Devamı »

Kanserin Nedenleri

livestrong
Kanserin nedeni ve oluşumu tam olarak bilinmemektedir, ancak yapılan araştırmalarla bazı verilere ulaşılmıştır. Kanser bulaşıcı değildir. Kanserlerin üçte birinin sebebi bilinmemekte ve çevresel nedenlerin etken olduğu sanılmaktadır. Genetik etkenlerin de kanser oluşmasına neden olduğu bilinmektedir.

Kansere sebep veren en önemli etmenler şöyledir;

İyonize radyasyon: Lösemiler ve epitel doku kanserleri başta olmak üzere, iyonize radyasyonun çeşitli kanserlere neden olduğu, atom bombasına maruz kalanlarda, romatizma hastalığı nedeni ile radyasyon verilenlerde ve radyasyon alanlarında kalanlarda görülmektedir. Maruz kalınan radyasyonun miktarı önemlidir. Lösemilerin en yoğun görüldüğü dönem atom bombasının atılışından 6-7 yıl sonradır.

Devamı »

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer RöntgeniAkciğer kanseri, prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Tüm akciğer kanserlerinde 5 yıl ya da daha uzun yaşam hastaların yaklaşık %15’de mümkündür. Avrupada 38 ülkeyi kapsayan bir çalışmada yaklaşık 3.2 milyon yeni kanser vakasının %12’sinin ve kanserle ilişkili olarak saptanan 334.800 ölümün %19.7’sinin akciğer kanseriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Ortadoğu, Afrika ve Asya’da da önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Akciğer kanseri görülme sıklığı etnik kökene göre göstermektedir.

Erkek hastalarda kadınlara göre risk daha fazladır. Erkek nüfus kendi içinde değerlendirildiğinde ise en yüksek risk Afrikan Amerikan kökenlilerde, en düşük risk ise İsveçlilerde bulunmuştur.

Devamı »

Pasif İçicilik

pasif iciciPasif içicilik, istemsiz sigara içme veya çevrede içilen sigaranın dumanının solunması durumu olarak adlandırılır .
Pasif içicilik, sigara içenlerin nefes verirken çıkardığı “ana akım” ve sigaranın yanarken çıkardığı “yan akım”dan dolayı etkilenerek, sigara kullanmadıkları halde yada kullanıyorlarsa bile istemedikleri zamanlarda da sigara dumanına maruz kalarak sigara kullananlarla aynı hava ortamını solumak suretiyle bireysel olarak sigara içiyormuş gibi etkilenme durumudur.

Devamı »