Şeker Hastalarına Beslenme İpuçları

Şeker hastalığı bir defa yakalanıldığında yaşam boyu devam eden ve geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Şeker ya da diğer ismi ile diabet hastalığı olan bir kişinin tedavisini sürdürmesinin yanısıra yaşam biçimi ile ilgili tedbirleri alması, beslenmesine dikakt etmesi çok önemlidir. Özellikle insülin enjeksiyonu gerekmeyen tipteki şeker hastaları beslenmelerine dikkat edilerek ilaç kullanımlarını en aza düşürebilmektedir.

Şeker hastalığı olan birinin beslenmesinde uymak zorunda olduğu kurallar olduğu kadar, daha sağlıklı yaşamasını sağlayan ipuçları bulunmaktadır. Bunlar:

Devamı »

Diabet Hastalığında Ayak Yaraları

Diyabet ya da bilinen ismi ile şeker hastalığı, devam eden kan şekeri yüksekliği sonucu oluşan, süreklilik arzeden semptomlara neden olan ve geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Kan şekerinin düzensiz seyretmesi sebebiyle sinir sistemi ve damarlarda bazı sorunlar oluşturmaktadır.

Diyabette ayak yaraları doku ve organ kayıplarına yol açabilmekte, kandaki glukoz düzeyini bozmakta ve uzun ve sıkıntılı bir süreç yaratmaktadır. Tüm diyabet hastalarının beşte biri hayatlarında en az bir defa ayak yarası problemi yaşamaktadır. Kaza sonucu olmayan ayak / bacak organ kayıplarının yarısı şeker hastalığı nedeniyledir.

Devamı »

Diabet

Şeker hastalığına tıp dilinde Diabetes Mellitus olarak adlandırılmaktadır. Havuz anlamındaki diabetes ve tatlı, bal anlamı taşıyan mellitus kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur. Hastalık ilk defa Kapadokyalı hekim Aretheaus tarafından adlandırılmıştır. Diyabetiklerde kangreni ilk defa tanımlayan ise İbni Sina’dır. 1679’da diabetiklerin idrarında, 1779’da kanında şeker olduğu tespit eidlmiştir. Paul Langerhans 1890 yılında diyabet hastalığının pankreasta bulunan beta hücrelerinin hasar görmesi ile oluştuğunu ispat etmiştir. Binlerce yıl ölümcül bir sorun olan hastalık insülin kullanımının başlaması ile sadece kronik bir hale gelmiştir. hastalık haline dönüşmüştür.

Diyabet, psikiyatrik ve psikososyal yönleri de olan bir hastalıktır. Hastalık fiziksel sorunlarının yanı sıra; ruhsal, duygusal, psikoseksüel, eş/partner ilişkilerinde bir dizi sorun ve çatışmaları gündeme getirmektedir. Kan şekeri ve düzensizlikleri beyni ve ruhsal işlevleri etkileyebilir, aksine ruhsal ve duygusal durum da kan şekerini etkileyebilmektedir.

Devamı »

Diyabetin Belirtileri ve Teşhisi

Diyabetin teşhisi için en az sekiz saatlik açlık sonrası kan şekerine bakılır. Açlık kan şekeri 126 mg/dl ve üzerinde ise diyabet hastalığının varlığından söz edilir. Teşhisin kesinleşmesi için birkaç gün sonra tekrar açlık kan şekerine bakılır ve yine 126 mg/dl’den fazla ise artık kesin diyabet hastalığı teşhisi koyulmaktadır. Açlık kan şekeri 100 ile 126 mg/dl arasında çıkan kişilere şeker yükleme testi yapılır. 75 gram şeker eklenmiş suyun içirildiği ve öncesinde en az 10 saat aç kalan kişinin testinde 200 miligram şeker çıkması halinde şeker hastalığı kesinleşmiş demektir. Testte 140-199 miligram arası değer tespit edilmişse burada gizli şeker hastalığından söz edilir.

Devamı »