Otistik Bozukluk

Otizm iletişim ve sosyal becerilerde ciddi gecikmelere neden olan sinir sisteminin gelişimi ile ilgili bir bozukluktur. Otizm etkilerinin geniş bir yelpazesi ve şiddet dereceleri vardır. Otizm belirtileri ortalama 3 yaşlarında ortaya çıkar ve hayat boyunca devameder. Bazı çocuklar destekle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirken bazıları ömür boyu yardıma ihtiyaç duyarlar.

İletişim ve sosyal etkileşimlerin yanısıra çocuklar sıklıkla dış dünyadan kendilerini soyutlarla ve kendi içlerinde bir dünya geliştirirler. Çocukları en çok etkileyen nörolojik hastalık olan otizm istatistiklere göre her 150 çocuktan birini etkilemekte ve erkek çocuklarda kızlara oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir.

Devamı »

Otizmin Erken Belirtileri Nelerdir?

Otizm erken bebeklik döneminde yani 3 yaşından önce başlayarak hayatın tamamında devam eden, beynin gelişimini engelleyen ve sosyal ilişkilerde başarısızlığa neden olan bir bozukluktur. Otizmin erken dönemlerde farkedilmesi güç bir hastalık olmasına karşın, 3 yaşına kadar tespit edilen, tedavi ve özel eğitime başlanan çocuklar otizm sorunlu yaşıtlarına oranla büyük gelişme göstermektedir. Bu nedenle otizmin erken teşhisi çok önem kazanmaktadır. Erken dönemde otizm belirtilerini farkeden aile bebeklerini derhal bir hekime götürerek durumu netleştirmelidir.

Otizmin erken dönem belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

Doğum ve 6. ay arasındaki dönemde; bebeğin fiziksel görünümü normal olmasına karşın, kolayca huzursuzlanma görülür. Nesnelere uzanmaz, anlamsız sesler çıkarmaz ya da mırıldanmaz. Göz kontağı kuramaz ve ender olarak güler.

Devamı »

Otizm Nedir?

Otizm ilk 3 yaşta ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden, kişinin iletişim, sosyallik, dil kullanımı ve diğer pek ok alanda hayatını etkileyen bir gelişim sorunudur. Otizmin boyutları ve şiddeti kişiler arasında değişmektedir. Sosyal gelişim geriliği olan otizmli bireyler, normal akranlarıyla sosyal ilişki kurmakta güçlük çekerler. Duyguları anlamakta ve ifade etmekte zorluk yaşarlar. Diğer insanlarla göz kontağı kurmaktan kaçınır, iletişime cevap vermezler. Kucaklanmaya ve göz kontağı kurmaya karşı tepkisizdirler ve bazen bunlara olumsuz tepkiler gösterebilirler.

Devamı »

Otistik Çocukların Duygusal Tepkileri

Otistik çocuklarda özel korkular bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse ayakkabısı canını acıttığı için ömür boyu ayakkabı giymek istememesi gösterilebilir. Çevresindeki insanlarla iletişim kuramayan otistik çocuklarda bu tip davranışlar oldukça uzun sürebilmektedir. Otistik çocuklar tehlikelerin genellikle farkında olmazlar. Yüksek bir duvar üzerinde korkusuzca yürüyebilmekte ya da karşıdan karşıya aniden geçebilmektedirler. Bu tür davranışlar çocuklar için büyük bir tehlike arz etmekte ve her an yaralanmalara ya da kazalara neden olabilmektedir. Genellikle 2–6 yaş arasındaki çocuklar bu tehlikelerin farkında değildirler fakat yaşları ilerledikçe sosyal kuralları öğrenmeye yönelik istekleri olacağından tehlikelere karşı daha duyarlı hale gelebilmektedirler.

Devamı »

Otizmde Motor Gelişim Özellikleri

Otistik çocukların fiziksel özellikleri görünüşte yaşıtlarına oranla farklı değildir. Ancak bazı otistik bebekler fiziksel becerilerin daha geç kazanmaktadır. Otistik çocuklar, çevreye ilgisiz olmaları nedeniiyle yaşıtlarından daha sonra yürür ya da otururlar.

Otistik çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, motor gelişim özelliklerinin son derece normal olduğu, ancak akranlarından farklılık gösterdikleri belirlenmiştir. Taklit etme yetenekleri olmaması ya da az olması nedeniyle bu geçliğin oluştuğu da varsayımlar arasındadır.

Devamı »

Otistik Çocuklarda Davranış Problemleri

Otistik çocuklarda gözlemlenen davranış sorunlarının iletişim eksikliği ya da azlığına bağlı olduğu düşünülmektedir. Yaşın büyümesi, çevreyle iletişimin artması ve konuşmanın gelişimi ile davranış sorunlarında gerileme olmaktadır. Genellikle 2-5 yaş arasındaki otistik çocuklarda öfke nöbetleri gözlemlenmektedir. Konuşmanın hiç olmaması ya da çok az seviyede kalması ile çocuk kendini ifade edememekte bu nedenle tekme atma, bağırma, ağlama ve kendini hırpalama gibi öfke nöbetleri meydana gelmektedir.

Devamı »

Otistik Çocukların Konuşma Problemleri

Konuşulanları Anlamada Güçlük: Otistik çocuklarda konuşulanı anlama kapasitesinin düşük olduğu belirlenmiştir. Anlama, ilerleyen yaşla doğru orantılı artar, istenenin ne olduğunu idrak ederler fakat bunu yerine getiremezler. Kelime sayısı arttıkça ve kelimelerin soyutluğu arttıkça, anlama oranları azalır.

Çocuklar duyduklarını taklit ederler. Konuşmaya başlangıçta kelimeleri taklit etme yoluyla olur. Buna ekolali denir. Taklit etme 3 yaşlarında iken biter. Otistik çocuklar da aynı bu şekilde sözcük ve kimi zaman tümceleri taklit eder. Konuşandan duyduğu şekilde telaffuz ve vurgulama vardır. Otistik çocuklar bu dönemden daha geç çıkar, taklit yoluyla öğrendikleri kelimeleri doğru yerlerde kullanamazlar.

Devamı »