Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk obsesyon ve kompulsiyonları içeren bir kaygı bozukluğudur. Zihinde tekrarlayan düşünce, dürtü veya imgeler obsesyon, obsesyonlar sonucu oluşan motor davranışlar ise kompulsiyon olarak nitelendirilmektedir.

Obsesyonlar istenmeyen, rahatsız edici, gerçek olmayan düşünce, duygu ve imgelerdir. Klinik anlamdaki obsesyon, herhangi birinin sevdiği birini ya da hayallerini tekrar tekrar düşünmesinden farklıdır. Obsesyonlar zihne zorla girer, kaygı uyandırır ve genellikle korkutucu imgeleri ya da agresif dürtüleri içerirler. En çok görülen obsesyon türleri mikrop ya da hastalık kapma korkusu, vücut salgılarından iğrenme, bir işi tam yapamamış olma düşüncesi, bir suç işleme ya da birine zarar verme korkusu, küfür etme ya da uygunsuz bir söz söyleme korkusu, dine uymayan ya da cinsel içerikli düşüncelerden korkmayı içerir.

Devamı »

Obsesif Kompülsif Bozukluk Tipleri

Obsesif Kompulsif bozukluğu olan hastalar sergiledikleri belirtilere göre 4 gruba ayrılırlar. Bu gruplama yıkama, şüphe, saf obsesyon ve obsesyonel yavaşlıktır.

Yıkama grubunda olan hastalar, kirlenme, hastalanme ve mikroplanma korkusu ile yıkama ve yıkanma davranışı sergilerler. Bu kişilerde genel kullanıma açık tuvaletlerden kaçınma, para gibi dolaşımda olan nesnelerle temas etmeme, kişilerle el sıkışmama, merdiven trabzanı, kapı kolu gibi araçlardan yardım almama davranışları sıktır.

Devamı »