Kalp ve Damar Hastalıklarında Obezite

Hastalıklara neden olması ve ölüme sebebiyet vermesi nedeniyle obezite yani aşırı şişmanlık artık tıpta bir rahatsızlık olarak kabul edilmektedir. Obezite ikl olarak metabolizmanın bozulmasına ve hormonlarda dengesizliğe neden olur. Tedavi yoluna gidilmediği takdirde belirti vermeyen metabolizma değişiklikleri yüksek tansiyon, kanda bulunan yağın artması ve şekerhastalığı gibi sonuçlara varır. Obezite ölçüsü için kullanılan ölçek beden kitle indeksidir. Kitle indeksi 18,5 normal, 25 fazla kilolu, 30 şişman ve 40 aşırı obez olarak sınıflandırılmaktadır. Beden kitle indeksinde bir derecelik artma koroner kalp hastalığı riskini %5 arttırmaktadır. Diyabet hastalarının pek çoğu aşırı şişmandır. Bu hastaların toplam yüzde 70’i fazla kilo ve obezlik sınırında yaşamaktadırlar. Obezite tedavisi sürdüğü takdirde metabolizmanın sorunları da artarak büyümektedir.

Devamı »

Şişmanlığın Nedenleri I

obeziteGenetik
Son zamanlarda yapılan geniş çalışmalar, obezitenin genetik faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Farklı genlerin oluşturduğu yatkınlık ile birlikte çevresel faktörlerin de etkisiyle kompleks bir hastalık olan obezite ortaya çıkmaktadır.

Çocukluk yaş grubundaki obezitede ebeveyn-çocuk ilişkisi yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Her iki ebeveyn obez ise, çocuğun obez olma olasılığı %80, sadece biri obez ise %40–50, her ikisi de obez değilse %7–9 oranında bulunmuştur.

Devamı »