Migren

Migren toplumda görülen en sık baş ağrısı türlerinden birisi olup genel nüfus içindeki sıklığı % 2-35’dir.

Migren sıklıkla ailesel olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik gözlemler migrenli çocukların % 70’nin ailesinde de migren baş ağrısı olduğunu göstermiştir. Hastalık ilk 30 yaş ve sıklıkla ergenlik döneminde başlar ve yaşla birlikte azalma gösterir.

Migren sıklık, şiddet, yerleşim yeri ve süresi çok değişken olan; periyodik olarak ortaya çıkan ve genellikle başın bir tarafına yerleşen; nöbetlere sıklıkla iştahsızlık, bulantı-kusma, ışık ve sese duyarlılığın eşlik ettiği bir baş ağrısı türüdür. Migren yaygın görülen tekrarlayıcı bir baş ağrısı bozukluğudur.

Bir migren atağı prodrom, aura, baş ağrısı, baş ağrısının sonlanması ve postdrom dönemleri olmak üzere beş bölümde incelenebilir. Migren atağında bu dönemlerin tamamı veya sadece biri görülebilse de, çoğu kez iki veya daha fazlası ile migren atağı tamamlanır.

Devamı »