Migren Çocukların da Derdi

Migren, kız ya da erkek ayırdetmeksizin çocuklarda ve ergenlerde de görülen bir problemdir. Çocuklar da migren atağı yaşar, ancak genellikle teşhis edilmediğinden erişkin yaşlara kadar tedavi edilmez.

Çocuklarda görülen migren atakları erişkinlerinkine benzemez. Çocuklardaki ataklar bir ya da birkaç saat süren, kısa süreli ve seyrek ataklardır. Yetişkinlerde görülmeyen karınsal migren adlı bir belirtileri vardır. Çocuklardaki migren daha çok tek taraflı, alnın ya da kafanın tam ortasında ağrı yapar. Işık ve bazı renkleri görme sorunu olabilir.

Çocukluk çağında migren sorunu yaşayanların yüzde 70’inde baş ağrısına eşlik eden karın ağrısı, bulantı ve kusma vardır. Başın arkasının ağrıması çok nadirdir. Ağrının yanında baş dönmesi olabilir. Atak genellikle uyunup uyanılmasının ardından sona erer.

Devamı »

Başağrınız Migren mi ?

Her baş ağrısı migren değildir. Migren hayat kalitesini bozan ve süregelen bir ağrı bozukluğudur. Her baş ağrısını migren olarak değerlendirmek ve teşhis koymadan tedavi uygulanması istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Öncelikle migren genel olarak 20 kadar erken yaşlarda başlayabilmektedir. Daha çok kadınlarda görülür. Migren hastaları ışık ve sese çokça duyarlı olur ve mide bulantısı çekerler. Baş ağrıları günün büyük bölümüne ya da tümüne yayılmıştır.

Devamı »

İlaç Aşırı Kullanımına Bağlı Başağrısı

Sık başağrılı hastalar genelde ağrı kesici türü ilaçları aşırı kullanmaktadırlar. Primer başağrılarında akut tedavi amaçlı olarak ilaçların aşırı kullanımı “ilaç kötü kullanım” başağrısına yol açar. Hastalarda ilaç aşırı kullanımı kronik ağrıya hem bir yanıt olabileceği gibi hem de kronik ağrıya neden olabilir. Ek olarak ilaç aşırı kullanımı başağrılarını önleyici tedaviye daha dirençli hale getirmektedir.

Devamı »

Migrenin tetikleyicileri

Migrenden rahatsız bireyler başağrılarının genellikle nedensiz olarak ortaya çıktığını düşünürler. Aynı zamanda migreni tetikleyen iç ve dış tetikleyici nedenler bulunur. Her migren hastası aynı tetikleyiciye aynı oranda duyarlı değildir. Tek bir etken atağı başlatabilirken, bazı hastalarda bir kaç etkenin aynı anda bulunması gerekir. Migreni tetiklediği bilinen en önemli etkenler, stres, menstruel kanama, az ya da gereğinden fazla uyunması, beslenme düzeninin bozulması, aşırı yorulma, havada gelişen beklenmeyen değişimler, alkollü içki kullanımı, çok fazla ışığa maruz kalma, dumanlı ortamlarda bulunma, yüksekte olma, kronik öksürük ve belirli gıda maddeleridir.

Devamı »

Migren

Migren toplumda görülen en sık baş ağrısı türlerinden birisi olup genel nüfus içindeki sıklığı % 2-35’dir.

Migren sıklıkla ailesel olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik gözlemler migrenli çocukların % 70’nin ailesinde de migren baş ağrısı olduğunu göstermiştir. Hastalık ilk 30 yaş ve sıklıkla ergenlik döneminde başlar ve yaşla birlikte azalma gösterir.

Migren sıklık, şiddet, yerleşim yeri ve süresi çok değişken olan; periyodik olarak ortaya çıkan ve genellikle başın bir tarafına yerleşen; nöbetlere sıklıkla iştahsızlık, bulantı-kusma, ışık ve sese duyarlılığın eşlik ettiği bir baş ağrısı türüdür. Migren yaygın görülen tekrarlayıcı bir baş ağrısı bozukluğudur.

Bir migren atağı prodrom, aura, baş ağrısı, baş ağrısının sonlanması ve postdrom dönemleri olmak üzere beş bölümde incelenebilir. Migren atağında bu dönemlerin tamamı veya sadece biri görülebilse de, çoğu kez iki veya daha fazlası ile migren atağı tamamlanır.

Devamı »

MİGRENİN GÜNLÜK AKTİVİTELER ÜZERİNE ETKİSİ

migraineBaş ağrısı genellikle sadece ağrı olarak tanımlanmaktadır. Ağrının bireylere ve topluma getirdiği yük genellikle görmezden gelinmektedir. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları sadece ağrı kelimesi ile tanımlanmamalı, tüm getirimleri ile ele alınmalıdır. Ağrı ile birlikte diğer migren belirtileri yaşam kalitesini negatif yönde etkilemektedir.

Migren; nörolojik hastalıklar içerisinde işgörmezlik yaratma gücü, hastalık yükü ve maliyeti muhtemelen en yüksek olanlar arasındadır ve fakir ülkelerde de zengin ülkelerde olduğu kadar büyük bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya başlamıştır.

Devamı »