Meme Kanserinin Belirtileri

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser çeşididir. Erken teşhisin tedavide büyük önem taşıdığı bu kanser türü bazı tetkiklerle kolayca anlaşılabilmekte ve tedavisine başlanabilmektedir.

20 yaşını aşan her kadın ayda bir kere kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 30 yaşını aşan her kadın üç yılda bir, 40 yaşını aşan kadınlar ise her yıl düzenli fiziksel tedaviden geçmelidir. X ışını ile meme tarama yöntemi olan mamografi 40 yaşından sonra her yıl yapılmalıdır. Önlenebilir bir kanser türü olan meme kanseri ülkemizde Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak araştırılmaktadır.

Devamı »

10 Adımda Kendi Kendine Meme Muayenesi

kendi kendine meme muayenesiMeme Kanseri, günümüzde kadınların en çok yaşadığı sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Erken teşhis ile büyük ölçüde tedavi edilen bu hastalıktan korunmak için kadınlar kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmemelidir. Risk grubuna giren kadınların düzenli aralıklarla meme muayenesi yaptırmaları ve şüphe duyulduğunda mamogram denilen görüntüleme yöntemine başvurulması hastalığın teşhis ve tedavisi için atılabilecek en büyük adımdır.

1- Yatağa uzanılır, memeyi yükseltmek ve düzleştirmek için muayene edilecek memenin tarafındaki omuz altına küçük bir yastık ya da katlanmış havlu konur. Her bir memenin muayenesi için aksi taraftaki kol önce başın altına, sonra yan tarafa konur,

Devamı »

Meme kanserinde tedavi seçenekleri nelerdir?

Meme kanseri tedavisinde, hastalıklı dokunun bulunduğu bölge üzerinde etki sağlayan tedavilere lokal tedavi denir. Radyoterapi ve cerrahi girişim lokal tedavi yöntemlerindendir. Herhangi bir yerde olan ancak tüm vücuda uygulanarak hastalıklı dokuya etki etmesi beklenen tedaviye ise sistemik tedavi adı verilir ve kemoterapi böyle bir tedavidir.

Biyopsi sonrası teşhisi yapılan meme tümörleri genellikle cerrahi girişimle çıkartılır. 1 ve 2. evresinde olan meme kanserinde lumpektomi ve mastektomi olarak iki çeşit yaklaşım vardır.

Devamı »

Meme Kanserinde Tedavi

BreastcancerribbonMeme kanserinde tedavi cerrahi, radyoterapi ve medikal tedavi (kemoterapi ve hormonoterapi) olmak üzere 3 yöntem vardır. Tedavi seçeneklerinden her biri bütün hastalar için uygun olmayabilir, bu nedenle birkaç tedavi yöntemi birlikte uygulanabilmektedir. Bu tercihi, hastanın yaşı ve menopozda olup olmadığı, kanserin özelliği, evresi ve tümörün hormon reseptörleri içerip içermediği gibi pek çok faktör belirler.

Meme kanseri tedavisi lokal ve sistemik olarak ikiye ayrılır. Lokal tedavi doğrudan tümöre, memeye, lenf nodlarına veya diğer spesifik bölgelere uygulanır. Radyoterapi ve cerrahi tedavi bu grup tedavilerdir. Tüm vücuda etki eden kemoterapi ve hormon tedavisi ise sistemik etkilidir.

Devamı »

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ, İLGİLİ TARAMA ve TANI YÖNTEMLERİ

medical_imagingTıpta görülen muazzam gelişmelere karşın, kanser önemini hala yitirmemiştir. Kanser mücadelesinde erken teşhis önemini korumaktadır. Herhangi bir belirti olmadan kanser varlığının araştırılmasına tarama denilir. Erken teşhis imkanı sağladıklarından, tarama yöntemleri kansere karşı en önemli mücadelede silahıdır.

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri meme, akciğer, kolorektal, jinekolojik
kanserler ve deri kanserleri; erkeklerde ise prostat, akciğer, kolorektal, mesane ve deri kanserleridir.

Sık görülen bu kanser türleri için kullanılan kanser tarama yöntemleri şunlardır:

Devamı »

Meme Kanseri

Kanser sık görülmesi ve yüksek oranda ölümlere yol açması nedeni ile kanser önemli bir sağlık sorunudur. Yirminci yüzyılın başlarında insanların ölüm nedenleri arasında yedinci sekizinci sırada yer alan kanser, günümüzde kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. DSÖ dünyada her yıl yedi milyon insanın kanser nedeniyle öldüğünü belirtmektedir. İnsanların dörtte biri yaşamları boyunca bir gün kansere yakalanmaktadırlar. Erkeklerde kanser nedeniyle ölümlerin başında akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri gelmektedir.

Devamı »