AROMATERAPİ

aromaterapiBitkisel kaynaklardan (yapraklar, çiçekler, ağaç kabukları, meyveler, kökler) çıkarılmış, konsantre edilmiş esansiyel yağların terapi etkileri için kullanılması aromaterapi olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel gelişmeler, günümüzde bitkilerin önemli tedavi potansiyeli bulunduğunu ortaya koymakta ve bu tür tedavi yöntemlerinden de “tamamlayıcı tedavi” olarak söz edilmektedir.

Aromaterapi tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biridir. Alternatif tedavi ve tamamlayıcı tedavi genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, iki terim aynı anlamı ifade etmez. Alternatif tedavi, modern tıbbın yerine kullanılan bir tedavi şeklidir. Tamamlayıcı tedavi ise, modern tıpla birlikte kullanılan bir tedavi şeklidir.

Aromaterapinin odak noktası tedaviden çok hastalığın verdiği rahatsızlıkların kontrolüdür.

Devamı »

SPA Nedir?

Spa-masaj
Romalılardan günümüze kadar süregelmiş ve “Sudan Gelen Sağlık” (Salus Per Aquam) anlamındaki su terapilerine verilen addır. Tüm çamur ve su uygulamaları ve çamur uygulaması SPA sınırlamasına katılmaktadır. Şüphesiz ki sözlük anlamından daha fetaylı bir kapsamı vardır ve sıcak su havuzu, masajlar, aromaterapiler ve diğer bakımkürlerini, bunların verildiği tesisleri de içermektedir.

Spa tesisleri kategorileri ayrılmaltadır. Bunlar; klüp, kurvaziyer, günlük, destinasyon, medispa, mineral kaplıca ve resortdur.

Devamı »

Masaj Nedir?

masajHint dilinde masser, Arapça’da mess, İbranice’de mashesh ve Yunanca’da massein kelimeleri, sıvazlama ve yoğurma anlamlarına gelmektedir. Masaj literatürde;
• Eğitimli terapistler tarafından, tedavi edici amaçlar için yumuşak dokunun
manipüle edilmesi ,
• Küratif, palyatif veya hijyenik amaçlarla vücudun dış dokularına el ile,
friksiyon, yoğurma, yuvarlama ve perküsyon yapılması,
• Sağlığı ve iyileşmeyi sağlamak için yumuşak dokuların kasıtlı ve sistematik manupulasyonu,
• İyiliği artırmak ve stres ve ağrıyı azaltmak için vücut dokularının el ile
manuplasyonu
• Hareket sistemi ve sinir sistemini olduğu kadar, genel dolaşımı da etkilemek
ve tedaviye yardımcı olmak amacıyla uygulanan, bilimsel ve sistematik manuplasyonlar olarak farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

Devamı »