Kök hücre transplantasyonu

kök hücre nakliKemik iliğinde “kök hücre” adı verilen genç ve öncü hücrelerin özel uyaranlarla eritrosit, lökosit ya da trombosite farklılaştığı, kemik iliği nakli olarak tanımlanan işlemde vericiden, alıcıya bu kök hücrelerin aktarıldığı bildirilmektedir.
Hematopoetik (kan yapan) kök hücre kaynakları olarak en sık kemik iliği veya
periferik kök hücrelerin kullanıldığı, kemik iliğinden kök hücre alınmasının daha
invaziv bir yöntem olması ve uygulanabilirliğindeki güçlükler nedeniyle periferik kök hücre naklinin daha çok tercih edildiği vurgulanmaktadır.

Devamı »