Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Çınlama; kulakta zile benzeyen sesler, uğultu ya da tıslama hissinin oluşudur. İşitme kaybı ya da sadece gürültüye bağlı olabildiği gibi işitmesi normal insanlarda da gelişebilen bir problemdir.

Kulak çınlaması bir hastalık, tıbbi bir durum, yaralanma ya da ilaçların etkisi ile oluşan bir belirti değildir. İç kulağın içinde elektrik yükü taşıyan binlerce işitme hücresi vardır. Bu hücrelerin üzerinde küçük tüycükler vardır ve ses dalgalarının bu tüycüklere baskı yapması ile hareket ederek elektrik boşalmasını sağlayarak işitme hücrelerini tetiklerler. Beyin bu sinyalleri ses olarak yorumlar. Bu tüycükler bükülür ya da kırılırsa rastgele elektrik darbeleri gönderirler ve çınlama oluşur. İşitsel hücrelerin hasar görmesi için baş ya da boyun travması, ya da yüksek sese maruz kalma gibi pek çok sebep gerekir.
Bu yazı saglikal.com sitesi için hazırlanmıştır.

Devamı »