Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Çınlama; kulakta zile benzeyen sesler, uğultu ya da tıslama hissinin oluşudur. İşitme kaybı ya da sadece gürültüye bağlı olabildiği gibi işitmesi normal insanlarda da gelişebilen bir problemdir.

Kulak çınlaması bir hastalık, tıbbi bir durum, yaralanma ya da ilaçların etkisi ile oluşan bir belirti değildir. İç kulağın içinde elektrik yükü taşıyan binlerce işitme hücresi vardır. Bu hücrelerin üzerinde küçük tüycükler vardır ve ses dalgalarının bu tüycüklere baskı yapması ile hareket ederek elektrik boşalmasını sağlayarak işitme hücrelerini tetiklerler. Beyin bu sinyalleri ses olarak yorumlar. Bu tüycükler bükülür ya da kırılırsa rastgele elektrik darbeleri gönderirler ve çınlama oluşur. İşitsel hücrelerin hasar görmesi için baş ya da boyun travması, ya da yüksek sese maruz kalma gibi pek çok sebep gerekir.
Bu yazı saglikal.com sitesi için hazırlanmıştır.

Devamı »

Ani İşitme Kaybı

Ani işitme kaybı, 3 gün veya daha az bir süre içinde işitmenin yüzde otuzdan daha büyük bir oranda düşmesidir. Ani işitme kaybı erkek ve kadınlarda eşit oranlarda görülmesine karşın, 40-65 yaş arasındaki kişilerde diğer yaş gruplarına oranla daha fazla görülmektedir

Ani işitme kaybı pek çok nedene bağlı olabilir. Virüs ve bakteriler, dolaşım bozuklukları, bağışıklık sisteminin yetersizliği, sinir sistemi bozuklukları, doğumsal anormallikler, ilaç kullanımı, duygusal sorunlar, alkol kullanmak, yorgunluk, yaşlılık, hamilelik ve şeker hastalığı ani işitme kaybına sebep verebilir.

Devamı »

Kulak Çınlamasında Tedavi Seçenekleri

Kulak çınlamasını hafifletecek yaygın bir tedavi metodu henüz bulunmamaktadır. Şikayetleri ortadan kaldıran aktif bir tedavi için öncelikle kulak çınlamasının teşhisi koyulmalıdır. Tedavi çınlamanın nedenlerini bulduktan sonra gerçekleşebilmektedir. Tedavi gerçekleştirilemese bile hastanın kontrolü altında bulunması ve rahatlatılması sağlanabilir.

Hastalık nedeninin tam anlaşılmaması tedaviyi engeller. Çınlamanın nedeni olan asıl sebep ortadan kalktığında çınlama da sona ermektedir. Hastada çınlamaya neden olabilecek ilaç kullanımı varsa bu durdurulmalıdır. örneğin aspirinin çınlama yaptığı bilinmektedir. Tümör nedeniyle oluşan çınlamalar tümörün alınması ile son bulur.

Devamı »

Kulak Çınlaması – Tinnitus

Kulak ÇınlamasıBir uyarıcı (ses kaynağı ) olmamasına rağmen kulak ve kafa içinde ses duyulmasına kulak çınlaması ya da tinnitus denir. İşitme sisteminde görülen en yaygın rahatsızlıklardan biridir.

Tinnitus, kişinin yaşam kalitesini etkileyen ve psikososyal sorunlara yol açabilen, işitme sisteminin sık görülen rahatsızlıklardan birisidir. Kulak çınlamasında dışarıdan gelen bir ses yoktur, ancak kişi bir ses varmış gibi kulak ve kafa içinde gürültüler hisseder. Genellikle sesler anlamsızdır. Ancak insan sesi ya da müzik sesi gibi anlamı olan sesler duyulan ve psikolojik bir sorun olan halüsinasyonla karıştırılmamalıdır.

Devamı »