Koroner Arter Hastalıklarında Risk Faktörleri

coronary arterKoroner Arter Hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erişkinlerde başta gelen hastalık ve ölüm nedenidir. Koroner Arter Hastalıklardan korunmada, bireylerdeki risk faktörlerinin her biri göz önüne alınmalıdır. Bireylerde birden fazla risk faktörü varsa, risk faktörleri birbirine çarpımsal etki yapar. Yani risk faktörlerinin zararlı etkisi giderek artar. Koroner Arter Hastalıklarda risk faktörleri kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen risk faktörleri olarak 2 gruba ayrılır.

Bu risk faktörleri Kontrol Edilebilir Risk Faktörleri ve Kontrol Edilemeyen Risk Faktörleri olarak ikiye ayrılırlar.

Devamı »

Koroner Arter Hastalığı

koroner arterKoroner Arter Hastalığı gelişmiş batılı ülkelerde gerek hastalık gerekse ölüm nedeni olarak ilk sırada yer almaktadır. Son yıllardaki tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen Koroner Arter Hastalığı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir.

Ortalama yaşam süresinin uzaması ve gelişen tedavi olanakları nedeniyle daha yaşlı ve tekrarlayan kardiyovasküler olaylara açık hasta sayısı da artmaktadır. Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 1990 yılından bu yana yürütülen TEKHARF
(Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalışmasının on yıllık izlem verilerine göre Türkiye’de yaklaşık iki milyon kişide KAH bulunduğu tahmin
edilmektedir. KAH’ın ülkemizde yıllık mortalitesi erkeklerde %0.51, kadınlarda ise
%0.33’tür. Bu olumsuz eğilim devam ettiği takdirde iki milyon civarında olan koroner arter hastası sayısının 2010 yılında 1,4 milyon daha artarak 3,4 milyon kişiye varacağı öngörülmektedir.

Devamı »