Kekemeliğin Teşhisi

Kekemelik nörolojik ya da psikolojik nedenleri olabilen bir konuşma bozukluğudur. Bir kişinin kekeme olarak tanımlanması için bazı kriterler bulunmaktadır.

Ses ve heceleri tekrarlama, sesleri uzatma, konuşmada gereksiz ünlem kullanımları, kelimelerin parçalanarak telaffuz edilmesi, konuşmada aralık bırakma, zor söylenen kelimeler yerine, kolay olan eşanlamlılarını tercih etme, konuşurken fiziksel gerilmeler ve tek heceli kelimeleri tekrarlama gibi özelliklerin en az iki tanesinin sık sık tekrarlanması gerekir.

Devamı »