Kırık Tipleri Ve Sınıflandırma

Kırıklar tıbbi açıdan bir çok sınıflamaya tabi tutulmaktadır. 7 farklı türde değerlendirilen kırık tipleri şöyle sıralanmaktadır.

İlk olarak doku durumuna göre yapılan kırık sınıflamasında normal, hastalıklı kemiklerde ve yorgunluk kırığı olarak üçe ayrılmaktadırlar.

Kırığın çevresindeki doku ve mukoza varlığına bunların dış dünya ile ilişkisine göre kapalı ve açık kırıklar olarak ikiye ayrılırlar.

Kırık kendisini oluşturan kuvvetlerin tipine göre direkt ve indirekt olarak ikiye ayrılır.

Devamı »