İletişim, Dil ve Kekemelik

İnsan sosyal bir varlıktır ve insanın dünyaya geldiği anda çevresindeki insanlarla iletişim kurma süreci başlamaktadır. İletişim, genel anlamda, bilgi, duygu, düşünce, haber alışverişi yolu ile insanların birbirlerini etkileme sürecidir. Bu süreç boyunca insanlar farklı şekillerde birbirleriyle etkileşimde bulunurlar. Doğru bir iletişim, bireylerin diğerleriyle bilgiyi paylaşmak için arzulu olmaları, iletmeyi istedikleri bilgiyi hangi iletişim biçimi ile ileteceklerine karar vermeleri, istedikleri bilgiyi iletemediklerinin yani iletişim kopukluğunun oluştuğunu farketmeleri ve gereken düzeltmeleri yapmaları ile mümkündür.

Devamı »

Kekemeliğin Teşhisi

Kekemelik nörolojik ya da psikolojik nedenleri olabilen bir konuşma bozukluğudur. Bir kişinin kekeme olarak tanımlanması için bazı kriterler bulunmaktadır.

Ses ve heceleri tekrarlama, sesleri uzatma, konuşmada gereksiz ünlem kullanımları, kelimelerin parçalanarak telaffuz edilmesi, konuşmada aralık bırakma, zor söylenen kelimeler yerine, kolay olan eşanlamlılarını tercih etme, konuşurken fiziksel gerilmeler ve tek heceli kelimeleri tekrarlama gibi özelliklerin en az iki tanesinin sık sık tekrarlanması gerekir.

Devamı »