Kanser Nedir?

Kanser her yıl milyonlarca insanı etkisi altına alan, erken ölüm nedenlerinin içinde başı çeken ve doğal oalrak korkulan bir hastalıktır. Kanser genetik faktörler, çevresel etkilere uzun süre maruz kalma, sigara kullanımı ve kötü beslenme gibi nedenlerle gelişen bir hastalıktır.

Kanser hücrelerde başlar. Vücudumuz milyonlarca hücrenin birleşerek dokuları ve bu dokuların birleşerek organ, kas, deri ve kemik gibi formları oluşturması ile meydana gelmiş bir sistemdir. Hücrelerde anormal bir büyüme meydana gelir ve bu büyüme zamanla tümör denilen topaklanmaları oluşturur. Bunlar kan ve lenf sistemi aracılığı ile vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. Tümörler iyi huylu (kanser olmayan) ve kötü huylu (kanser olan) olarak iki şekilde değerlendirilir. İyi huylu tümörler genellikle vücutta yayılmadan bir yerde kalır ve hayatı tehdit etmez.

Devamı »

Kanserli Hastalarda Ruhsal Sorunlar

Kanser tanısı alan hastaların çoğunda hastalıklarının bazı dönemlerinde depresyon görüldüğü ve depresyonun hastaların yaklaşık olarak % 15-25’ni etkilediği bildirilmektedir. Kanserli hastalarda ölüm korkusu, terk edilme, sosyal değerlerin kaybı ve mali bağımlılık, cinsiyet, yaş, kontrol altına alınamayan ağrı veya diğer semptomlar, kanser tipi, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi faktörler depresyona neden olabilir.

Kanserli hastalarda kendini çevreden soyutlama, tedavi kurumundan tanıdığı kişilerin kaybı, umutsuzluk, hastalığın getirdiği ekonomik zorluklar, ruhsal rahatsızlıklara meyilli olma, alkol ya da maddeye bağlanma, umutsuzluktan doğan intihar düşüncesi, şiddetli ve önlenmesi güç ağrılar, ilaçların yan etkileri ve hastalığın ilerlemiş olması depresyon ve ruhsal kaynaklı hastalıkların gelişmesi için risk oluşturmaktadır.

Devamı »

Kanser ve Sigara

Dünya genelindeki ölüm nedenlerinin içinde birinci sırayı Akciğer kanseri almaktadır. Erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada görülen bir tümördür. Tüm kanser ölümlerinin yüzde 18’i akciğer kanseri nedeniyledir. Akciğer kanseri görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla daha hızlı artış göstermektedir. On yıllık bir dönemde erkeklerde %14,3 bir artışa karşılık, kadınlarda %81 artış olmuştur. Bu sonuçlarda sigara içme alışkanlıklarında değişmenin rolü olduğu düşünülmektedir. Görülme sıklığı yaşla artmaktadır.

Akciğer kanseri kanser ölümlerinde başlıca faktör olmaya devam etmektedir. Çoğunlukla sigara kullanımı ile ilişkili olmakla birlikte, akciğer kanserinin altında yatan genetik yatkınlık şüphesi üzerine de yoğunlaşılmıştır.

Devamı »

Kansere Bağlı Yorgunluk Nedir?

Kanser tedavisinin en yaygın ve yıkıcı yan etkilerinden biri yorgunluktur. Yorgunluğun birçok tanımı yapılmıştır . Kansere bağlı yorgunluk Hastalık süresince direkt veya indirekt meydana gelen uzun süreli stres nedeniyle genel halsizlik, bitkinlik ve enerji eksikliği gibi nesnel duygularla karakterize bir durum olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel, bilişsel ve duygusal fonksiyonları etkileyebilen çok boyutlu, kişisel bir olay olduğu görülmektedir.

Kansere bağlı yorgunluk her zaman yapılan işlevleri engelleyen kanser veya kanser tedavisi ile ilişkili olan yaygın, sürekli yorgunluk hissidir. Bu yorgunluk genellikle geçici olan ve dinlenmekle hafifleyen her gün yaşanan yorgunluktan farklıdır.

Devamı »

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ, İLGİLİ TARAMA ve TANI YÖNTEMLERİ

medical_imagingTıpta görülen muazzam gelişmelere karşın, kanser önemini hala yitirmemiştir. Kanser mücadelesinde erken teşhis önemini korumaktadır. Herhangi bir belirti olmadan kanser varlığının araştırılmasına tarama denilir. Erken teşhis imkanı sağladıklarından, tarama yöntemleri kansere karşı en önemli mücadelede silahıdır.

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri meme, akciğer, kolorektal, jinekolojik
kanserler ve deri kanserleri; erkeklerde ise prostat, akciğer, kolorektal, mesane ve deri kanserleridir.

Sık görülen bu kanser türleri için kullanılan kanser tarama yöntemleri şunlardır:

Devamı »