Kan Bağışı

Tıp alanındaki hızlı gelişmelere rağmen, kanın yerini tam anlamı ile tutacak bir kaynak bulunamamıştır. Ayrıca kanın klinik kullanım alanları çeşitlenmekte ve her geçen gün artmaktadır. Böylece kan, tek kaynağı insan olan yaşamsal bir ilaç olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle, kan ihtiyacı ve kan bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Güvenli kan naklinin temeli de güvenli bağışçıya dayanmaktadır.

Geçmişten günümüze doğru kan bağışçısı ve kan güvenliği göz önüne alındığında gönüllü, sürekli ve sorumlu kan bağışçısından alınan kanların mikrobiyolojik açıdan en üst güvenilirlik seviyesinde olduğu bilimsel çalışmalarla ispat edilmiştir. Ayrıca gelişmiş tarama yöntemlerinin kullanılması sayesinde, kan nakli mikrobiyolojik açıdan geçmişe göre çok daha güvenli bir hale gelmiştir. Ancak yine de çeşitli nedenlerle kan yolu ile bulaşan hastalıkların % 100 tespiti halen mümkün değildir. Bu nedenle bilinçli, sorumlu ve güvenli kan bağışçısı çok önemlidir.

Devamı »