Sağlıklı Yaşam Önerileri

İnsanın en büyük mutluluk kaynağı sağlıklı bir yaşamının olmasıdır. İnsanlarda sağlığın kendiliğinden olan doğal bir durum olduğu şeklinde bir görüş yaygındır. Halbuki sağlıklı olmak konusunda bizzat çaba göstermemiz gerekmektedir. Hatta bu çabayı doğum öncesi dönemden itibaren göstermemiz gerekmektedir. Durumu nesiller açısından bakıldığında sağlıklı olmak ya da sağlıksız olmak durumunun nesilden nesile aktarılması ihtimali de söz konusu olabilmektedir.

Devamı »