İnfluenza – Salgın Grip

h1n1İnfluenza virusu ilk defa 1933 yılında Smith tarafından izole edilmiştir. İnfluenza B 1939 yılında Francis ve influenza C 1956’da Taylor tarafından izole edilmiştir. İnfluenzanın İtalyanca’da yıldızlardan gelen gizli güç anlamını veren “influence” kelimesinden geldiği düşünülmektedir.

İnfluenza grip etkenidir. Grip akut ve bulaşıcı olan solunum yolu hastalığıdır. Influenza virusu küçük çocuklardan yaşlılara kadar uzanan bir yaş grubunu etkileyen ve karakteristik olarak epidemilere yol açan virustur.

Devamı »