Glokom

glaucoma1Glokom körlüğe en sık neden olan göz rahatsızlıklardan birisi olup, gelişmekte olan ülkelerde diabetes mellitustan sonra en sık ikinci körlük nedenidir.Görülme sıklığı %1-2 arasındadır..Hastaların yaklaşık % 50 si tanı konulmamış haldedir.

Sıklıkla rutin göz muayenesi sırasında hiçbir belirti olmaksızın tanı konulması nedeniyle ayrıntılı bir inceleme gerektirmektedir. Semptomlar ortaya çıktığında ise genellikle ileri dönem hastalıkla karşı karşıya olmamız büyük bir problem olarak kendini göstermektedir. Göz hekimi tarafından değerlendirilen hastaların yaklaşık % 10’unun problemini glokom oluşturmaktadır. Gözde vücudun diğer dokularının basıncından daha yüksek düzeylerde olan göz içi basıncı olarak tanımlanan bir basınç mevcuttur. Gözün optik sisteminin verimli olarak kullanılabilmesi, kornea düzenli eğriliğinin sağlanabilmesi, kornea lens ve retina arasındaki mesafenin sabitliği, gözün avasküler dokularının beslenmesi hümor aköz adı verilen bu sıvı ile sağlanmaktadır.

Devamı »

Kuru Göz Nedir?

kuru göz Net ve keskin görmeyi etkileyen faktörlerden biri; düzgün ve iyi nemlenen oküler yüzeydir. Oküler yüzeyin iyi nemlenmesi; yeterli gözyaşı miktarı, uygun gözyaşı kompozisyonu, göz kapaklarının iyi kapanması ve düzenli kırpma fonksiyonu ile sağlanmaktadır.

Tarihte ‘kuru göz’ terimini ilk dile getiren kişi İsveç oftalmolog Henrik S.C.Sjögren’ dir. 1933 te ‘Zur Kenntnis der Keratoconjunctivitis sicca’ makalesinde kuru göz, kuru ağız ve eklem ağrısı triadını bildirmiştir. Holly ve Lemp, 1977’de müsin, aköz ve lipid tabakaların oluşturduğu, üç tabakalı gözyaşı modelini tanımlamıştır.

Devamı »