Gebelik ve Anemi

anemicGebelik fizyolojik bir olaydır. Ancak hızla büyüyen fetüs ve plasenta nedeniyle gebe kadında önemli değişiklikler olmaktadır. Gebelikte karşılaşılan hematolojik değişiklikler normal beklenen değişimler olabileceği gibi beslenme, alışkanlıklar, çevresel koşullar, kadının gebelik sayısı vb. faktörler de durumu etkileyebilmektedir.

Gebelikte demir ihtiyacı arttığından dolayı kolaylıkla anemi gelişebilir ve demir depoları yetersiz kalabilir. Gebelik başında anemik olmayan gebeliğinde ve doğumdan sonra demir verilmeyen olguların demir depolarının doğumdan iki yıl sonra normale döndüğü saptanmıştır.

Normal bir gebeliğin seyri sırasında kan volümü %47 ve eritrosit miktarı %17 artar. Bunun sonucunda hemodilüsyon meydana gelir. Hemodilüsyon 22-34. haftalarda maksimum düzeye ulaşır. Bu dilüsyonel anemi gebeliğin fizyolojik anemisi olarak kabul edilir. Bu dönemde demir ve folat azalması olmadığı halde, Hb ve Hct değerleri düşer. Dünya Sağlık Örgütüne göre gebelikte anemi; gebeliğin herhangi bir döneminde Hb seviyesinin 11g/dL’nin altında olmasıdır.

Devamı »