Kız Çocuklarında Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkin bir birey olmaya geçiş yapılan, gelişme ve büyümenin hızlandığı,ayrıca psikolojiyi etkileyen bir süreçtir. Çocukluktan gençliğe olan geçişteki fiziksel değişikliklerle birlikte duygusal olarakta farklılıklar yaşanır ve çevreye uyum konusunda bir yetişkinin özellikleri alınmaya başlanır. Ergenlik dönemi hayatın diğer tüm evrelerinden zor olan, hızlı değişikliklerin yaşandığı ve çocuğun baş etmekte zorlandığı bir dönemdir.

Ergenlik döneminin tam olarak ne zaman başladığı konusunda belirli bir çizgi yoktur. Bazı uzmanlar 8 yaşından itibaren gözle görülmeyen bazı gelişmelerin olduğunu ve ergenliğin bu noktada başladığını, bazı uzmanlar boyun uzamasının kriter alınması belirtirlerken, en ortak ergenlik belirtisi yaklaşık 12 yaşlarında görülen ve cinsiyet özelliklerini gösteren özelliklerin belirginleşmesidir.

Devamı »