İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma, sosyal hayatı etkileyen ve temizlikle ilgili sorunlara neden olan idrar çıkması olarak tanımlanır. tipi, sıklığı, şiddeti, yatkınlık yaratabilecek faktörler, sağlık ve yaşam kalitesi üzerine etkileri gibi çok çeşitli yönlerden değerlendirilmektedir.

İdrar kaçırma dünya çapında yılda yaklaşık 200 milyon kişiyi etkileyen önemli bir sağlık sorunudur ve ayrıca yaşam kalitesini belirgin ölçüde etkilemektedir. Kadın nüfusunun yüzde otuzunu etkilemekte ve bu oran ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. Yaşlılık dönemlerinde ihtiyarların bakımevine terkedilmesinin en önemli nedenlerinden biri idrar kaçırma olmaktadır.

Devamı »