Organ ve Doku Nakli

Organ ve doku nakli kavramı transplantasyon olarakta bilinen bir kavram olup; en genel anlamda doku ya da organların aktarılması işlemi olarak tanımlanabilir.

Transplantasyon; işlevsel veya anatomik bir eksikliğin yerine konması amacıyla bir bireyden alınan hücre, doku ve organların başka bir bireye aktarılmasıdır. Alınan doku ya da organ aynı organizmaya ya da aynı kişiye aktarılabildiği gibi aynı türden başka bir organizmaya ya da kişiye de nakledilebilir. Bu aktarım işlemi farklı türden canlılar arasında da gerçekleştirilebilir.

Devamı »