Pika Hastalığı

Pika hastalığı gıda olmayan maddeleri yeme yemek ya da yemek için özlem duyma şeklinde gelişen bir yeme bozukluğudur.

Pika antik çağlardan beri bilinen, dünya çapında ilkel ya da modern tüm toplumlarda, yaş ve cinsiyet gruplarında görülür. Pika hastalığı sadece insanlarda değil bize en çok benzeyen canlı olan şempanzeler dahil tüm hayvanlarda görülmektedir.

Pika hastalığı çocuklarda yaygın olmasına karşın her yaştan insanda görülür. Yaş ve bölgelere göre yenilen maddeler farklılık gösterebilir. Örnek olarak toprak yeme Amerika kıtasındaki ülkelerde ve kadınlarda daha çok görülür. Pika hastalığının en yaygın nedenleri demir eksikliği ya da çiğneme refleksi olabilmektedir. Kan testi yapılarak demir eksikliği diğer nedenlerden ayrılabilir.

Devamı »

Anemi

Kandaki hemoglobin miktarının, hastanın yaş ve cinsiyeti için belirtilen standart değerlerin altında olması halidir.

Çoğu kez hemoglobindeki azalma eritrosit sayısındaki azalma ile birlikte ise de; bazen demir eksikliği anemisinde olduğu gibi hemoglobin azaldığı halde eritrosit sayısı normal kalabilir.

Demir eksikliği: Vücuttaki demir miktarının normalden daha az olması durumudur.

Devamı »