GENÇLİK DÖNEMİ

Ergenlik dönemi bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği devredir. İnsan büyüme ve gelişmesinin en dinamik olduğu dönemlerden biridir. Ergen, genç, genç toplum terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmakta ve bazı karışıklıklara neden olmaktadır. Aslında her bir terim belirli yaş gruplarını kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10-19 yaşlar arasına ergenlik, 15-24 yaş arasına genç, 10-24 yaş arası topluma ise gençlik terimi uygun bulunmuştur.

Gençlik çocukluk ve yetişkinlik arasında bulunan gelişim, ruhsal olgunluğa ve hayata hazırlanma devresidir. Ergenlik döneminde başlayan süratli olgunlaşma ve gelişme, gençlik döneminin bitişinde fiziki, ruhi ve seksüel olgunlaşma ile neticelenir. 12 ve 15 yaşları arası gene olarak ilk gençlik, 15 ve 21 yaşları arası gerçek gençlik dönemi olarakta tanımlanır. 21 yaşından 25 yaşına kadar olan süreye ise uzatılmış gençlik adı verilir. Birleşmiş Milletlerin tanımına göre genç insan 15-25 yaşlarında, eğitimine devam eden, herhangi bir işte çalışıp hayatını kendi idame ettirmeyen ve kendine ait bir evi olmayan kişidir. Bu tanıma göre genç, cinsel olgunlaşmasını tamamlamış, ancak bağımsızlığını kazanıp erişkinler arasına katılmamış kişidir. UNESCO ise yaptığı tanımlamada cesaretin ağır bastığı, çekingenliğin atıldığı, macera yaşama isteği içinde bir döneme işaret etmektedir.

Devamı »