Çocuk ve Fiziksel Şiddet

Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin, kurbanın sindirilmesinde ya da korkutulmasında yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Tokatlama, çimdikleme, ısırma, itme, tekmeleme, boğazına sarılma, eline geçirdiği cisimle saldırma, kemik kırma, evden kovma, terk ve ölüm fiziksel istismar kapsamında yer almaktadır.

Fiziksel istismarı uygulayan aileler genelde, eğitim ve gelir durumu düşük aileler, parçalanmış aileler, alkol ve madde bağımlılığı olan ailelerdir. Anne babanın beklentileri ile çocuğun gelişim kabiliyetleri uyumsuz ve anne babanın çocuklardan beklentileri yüksek ise fiziksel şiddet ihtimali artmaktadır. Sosyal çevreden kopuk yaşayan ailelerde, çocuğa yönelik fiziksel istismar uygulama riski fazladır. Çocukların yaşları, cinsiyeti ve sağlık problemleri ile fiziksel şiddet arasında ilişki söz konusudur.

Devamı »