Çocuk ve Fiziksel Şiddet

Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin, kurbanın sindirilmesinde ya da korkutulmasında yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Tokatlama, çimdikleme, ısırma, itme, tekmeleme, boğazına sarılma, eline geçirdiği cisimle saldırma, kemik kırma, evden kovma, terk ve ölüm fiziksel istismar kapsamında yer almaktadır.

Fiziksel istismarı uygulayan aileler genelde, eğitim ve gelir durumu düşük aileler, parçalanmış aileler, alkol ve madde bağımlılığı olan ailelerdir. Anne babanın beklentileri ile çocuğun gelişim kabiliyetleri uyumsuz ve anne babanın çocuklardan beklentileri yüksek ise fiziksel şiddet ihtimali artmaktadır. Sosyal çevreden kopuk yaşayan ailelerde, çocuğa yönelik fiziksel istismar uygulama riski fazladır. Çocukların yaşları, cinsiyeti ve sağlık problemleri ile fiziksel şiddet arasında ilişki söz konusudur.

Devamı »

Çocuk ve Hastane

Hastaneye yatmanın çocuğun gelişimi üzerinde çeşitli olumsuz etkileri vardır. Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan deneyimleri içerir.

Çocuklara hasta olmaması için uyuması, doğru beslenmesi ve uygun giyinmesi söylenir. Bunların çoğunu uygulayan çocuklar kimi zaman kendinden isteneni yapmazlar. Bu durumda çocuklar kendilerini suçlar ve suçunun karşılığı hastalığın kendisine verilmiş bir ceza olduğuna inanırlar. Çocuğun bu inancına göre hastalığın nedeninde suçluluk ve utanç yatar.

Devamı »