Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Frengi (Sifilis) III

2-Doğumsal sifilis;

Sifilitik bir anneden bebeğe geçiş gebeliğin 9. haftasından itibaren başlar. Yani, treponemalar gestasyonun 9.haftasından itibaren fetal dolaşıma geçmeye başlar. Sifilis hematojen yolla bebeğin bütün organizmasına yayılırsa gebeliğin 7-8. ayında düşük olur, gebeliğin 5. ayından sonraki düşüklerde ve ölü doğumlarda daima sifilisi düşünmek gerekir. Annenin en bulaştırıcı olduğu dönem erken evredir. Tedavisiz erken sifilisli gebelerin %50’si konjenital sifilisli bebek doğurur, diğer %50’sinde ise neonatal ölüm veya ölü doğum görülür.

Devamı »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Frengi (Sifilis) II

Sifilis Papulosa: Gövdede yaygın olarak görülen, simetrik, kaşıntısız deriden hafif kabarık, bakır kırmızısı renginde papüllerdir. Papüller avuç içinde, ayak tabanında ve genital bölgede gruplar halinde görülür Genital bölgedeki papüller, sürtünme nedeni ile vejetan bir durum alırsa pis kokulu bu papüllere “Condylamata Lata” denir. Bu durumda %50 86 oranında yaygın lenfadenopati vardır ve bulaştırıcı riski çok yüksektir Ayırıcı tanıda “Condylamata Accuminata” düşünülmelidir.

Sifilis Pustuloza:Nadir görülür. Akne sifilitika olarak adlandırılır.

Devamı »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Frengi (Sifilis) I

Etken: Treponema pallidum adında bir spirokettir. Kuruluğa, ısıya ve sabuna karşı duyarlıdır. Açık ortamda çabuk ölür.

Kuluçka Süresi: 20 – (yirmi) 25 (yirmibeş) gündür.

Bulaşma Yolları:
1-Cinsel ilişki
2-Plasenta yolu ile anneden bebeğe
3-Nadir olarak sağlık personeli.

Devamı »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Genital Siğil

siğilEtken: Etkeni Human papilloma virüs (HPV)’dür. Cinsel açıdan aktif erişkinlerin %30-50’sinin HPV ile enfekte olduğu düşünülmektedir; ancak bunların sadece %1-2’sinde klinik açıdan belirgin siğiller bulunur.

Bulaşma yolları: HPV ile enfeksiyon klinik veya subklinik olarak HPV lezyonları olanlar ile direkt temas veya indirekt olarak bulaşık yüzeylerden veya aletlerden (yüzme havusu, jimnastik salonu gibi) veya otoinokülasyon yolu ile olur. Korunmasız yapılan her türlü cinsel temas ile bulaşmaktadır.

Devamı »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Genital Herpes (Uçuk)

ucuk-herpesEtken: Genital herpesin etkeni Herpes simplex (HSV) virüsüdür. Etken virüsün HSV-1 ve HSV-2 olmak üzere iki tipi vardır, genital herpes %90 oranında HSV-2 ile meydana gelmektedir. Genital yaraların en sık nedenidir. Önceleri gelişmekte olan ülkelerde sık görülen bu hastalık,artık gelişmiş ülkelerde de sık görülmektedir.

Kuluçka süresi:Genital herpes enfeksiyonunun kuluçka süresi 2-20 gün kadardır.

Devamı »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Gonore (Bel Soğukluğu)

Etken: Gonorenin etkeni Neisseria gonorrhoeae’dır.

Kuluçka süresi: Hastalığın kuluçka süresi kadınlarda 5-10 gün, erkeklerde ise 2-5 gündür.

Bulaşma yolları: Gonore için tek taşıyıcı insanlardır ve sıklıkla korunmasız yapılan her türlü cinsel temas ile bulaşmaktadır. Tek bir cinsel temas ile kadından erkeğe geçme olasılığı %20, erkekten kadına ise %50-90 oranındadır. Bu oran enfekte cinsel partnerle olan temas sayısı arttıkça orantılı olarak artmaktadır.

Devamı »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – AIDS (HIV)

Etken: AIDS (Acquired Immune Deficieny Syndrome, Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromu), HIV adı verilen bir virüsün etken olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. HIV’in HIV-1 ve HIV-2 olarak adlandırılan iki tipi tanımlanmıştır.

Kuluçka süresi: Vakaların %50-70’inde virüs alındıktan 2-4 hafta sonra viremi, gripal enfeksiyonu andıran belirtilere yol açar.Bu akut evreden sonra latent dönem başlar. Vakaların %30-50’sinde akut hastalık belirtileri ortaya çıkmaz ya da hafif geçer ve fark edilmez. Bu vakalarda tanı, bulaşmadan aylar ya da yıllar sonra immün yetmezlik bulgularının ortaya çıkması ile konulur.

Devamı »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Hepatit B

Etken: Hepatit B enfeksiyonunun etkeni Hepatit B virüsü (HBV)’dür. Kuluçka süresi: Hepatit B enfeksiyonunun kuluçka süresi 60-180 gün arasıdır. Bulaşma yolları: HBV, kan, serum, kadın ve erkeğin cinsel salgıları, amniyotik sıvı, beyin omurilik sıvısı, diş işlemleri sırasında kanla bulaşan tükürük, kanla bulaşmış tüm vücut sıvılarında bulunmaktadır.

Devamı »