Sağlıklı Yaşam ve Cinsellik


Cinsellik insan hayatı ve gelişmesinin önemli bir bölümüdür. Cinsellik kavramı üreme içgüsüdü, cinsel tatmin, sosyal statü, duygusal durum, sağlık ve toplumsal adetleri içermektedir. Doğasında endişe, şiddet, erk, suçluluk duygusu barındırır. Yani cinsellik sosyal, kültürel, fiziki bir durumdur.

Cinsellik bireyin cinsel olarak kendini nasıl ifade ettiği ile alakalıdır. Cinsel istek, partner arama, kendini tatmin etme, cinsel isteğini belli etme ve giderme için yapılan herşey cinsellik kavramı içinde yer alır. Cinsel girişimlerin tümünün sonuçları vardır ve inkar edilmemelidir. Kişiler tüm yönleri ile kendilerini hazır hissedinceye değin ilişkiyi erteleme sorumluluğunu alabilmelidir. Toplumsal kuralları hiçe saymadan davranmalıdır. Cinsel girişimlerde sorumluluklar ve emosyonel durumlar kadar, sağlıkta önemlidir. İstenmeyen hamilelikleri engellemek, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan sakınmak bir paylaşım unsuru olmalıdır. Özellikle gençlikte cinselliğin doğru yaşanmasını öğrenmek, gerekli bilincin oluşmasına neden olur.

Devamı »

Cinsellik Nedir?

Cins kelimesi sözlükte tür, çeşit; aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu; soy, kök, asıl; yüksek nitelikte olan demektir.

Ayrıca yakın türlerin içinde toplandıkları birlik anlamına da gelir.

Bunun yanında cins, ıstılahta seks; erkekle kadını birbirinden ayıran genetik (cinsiyet kromozomları) ve anatomik (bedensel yapı), fizyolojik (hormonlar), ruhsal farklar, bu şekilde farklılaşan cinslerden her birisi; cinsel etkinliklerden alınan haz ve doyum olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda cinselliği, bireylerin cinslik gereği olarak gösterdikleri, iki cinslikten her birinin ötekini araması, kendine çekmesi, birleşimdeki özel rolleri, yavrular karşısındaki davranışları ve her birinin yaşamadaki ruh durumları gibi, cinsel özelliklerin topu olarak tanımlayabiliriz. Cinselliği bu kavramlar çerçevesinde tanımlamanın yanında onun ilişkili olduğu diğer kavramlardan da söz etmek gerekir.

Devamı »

Gebelikte Cinsel Yaşam

Çoğu kez, gebeliğin cinsel arzuyu artırdığı mı, yoksa azalttığı mı, sorusu ortaya çıkar. Gebelik döneminde fizyolojik açıdan cinsel organlarda daha fazla kan toplandığı için cinsel arzuların artması gerekir.

Gebeliğin başlangıcında vajina duvarlarının esnek duruma gelmesi, erkekte de artan bir uyarılma oluşturur. Gebelik sırasında kadının cinsel yaşamla ilgili düşünceleri üç kategoriye ayrılabilir.

Devamı »

Adet kanaması sırasında cinsel ilişki pozisyonları

Adet sırasındayken seks yapılıp yapılamayacağın cevabı ise koşullara ve kişilere ,vede kişilerin inançlarına göre farklılık gösterir.

Adet sırasında yani kadının menturasyonu sırasında eğer prezervatifsiz cinsel ilişki kurulursa kadın veya erkeğin mikrop kapma şansı olabilir.Çok nadir de olsa adet kanaması sırasında gebe kalma olasılığıda mevcuttur, bunu da göz ardı etmemek gerekir.

Bir çok kadın adetliyken kendilerini itici bulurlar, ve de erkeklerin bu hallerinden rahatsız olabileceklerini düşünürler, oysaki bazı rahatsız olan bunu itici bulan erkekler olduğu gibi, bundan rahatsız olmayan, kadını adet döneminde de arzulayan ve bu sırada cinsel ilişki kurmak isteyen, cinsel ilişki kuran ve de bundan zevk alan bir çok erkekte mevcuttur.