Bunama

Bunama zihinsel işlevlerin tamamını etkileyen, dil, hafıza ve yargı yeteneği üzerinde aşamalı olarak gerçekleşen bir bozukluktur. Genellikle ileri yaşlarda görüldüğü bilinmesine karşın herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalarda 65-74 yaş arası nüfusun yüzde 1’i, 75-84 yaş arası nüfusun yüzde 14’ü ve 85 yaş üstü nüfusun yüzde 47’sinde bunama olduğunu saptamıştır. Bu sonuca göre ilerleyen yaşın demans yani bunama için önemli bir risk olduğu kabul edilmiştir. Yaşlanmanın yanında cinsiyet, eğitim, sosyal sınıf gibi pek çok faktör bunamayı etkilemektedir. Yani bunama yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olarak düşünülmemelidir.

Devamı »