İlaç Aşırı Kullanımına Bağlı Başağrısı

Sık başağrılı hastalar genelde ağrı kesici türü ilaçları aşırı kullanmaktadırlar. Primer başağrılarında akut tedavi amaçlı olarak ilaçların aşırı kullanımı “ilaç kötü kullanım” başağrısına yol açar. Hastalarda ilaç aşırı kullanımı kronik ağrıya hem bir yanıt olabileceği gibi hem de kronik ağrıya neden olabilir. Ek olarak ilaç aşırı kullanımı başağrılarını önleyici tedaviye daha dirençli hale getirmektedir.

Devamı »

MİGRENİN GÜNLÜK AKTİVİTELER ÜZERİNE ETKİSİ

migraineBaş ağrısı genellikle sadece ağrı olarak tanımlanmaktadır. Ağrının bireylere ve topluma getirdiği yük genellikle görmezden gelinmektedir. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları sadece ağrı kelimesi ile tanımlanmamalı, tüm getirimleri ile ele alınmalıdır. Ağrı ile birlikte diğer migren belirtileri yaşam kalitesini negatif yönde etkilemektedir.

Migren; nörolojik hastalıklar içerisinde işgörmezlik yaratma gücü, hastalık yükü ve maliyeti muhtemelen en yüksek olanlar arasındadır ve fakir ülkelerde de zengin ülkelerde olduğu kadar büyük bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya başlamıştır.

Devamı »