Astım Teşhisi

Belirtiler : Astım teşhisi, ataklarla seyreden nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi semptomlarla konulur. Allerji yapıcı etkene maruz kaldıktan sonra semptomların ortaya çıkması, bu semptomların mevsimsel değişiklikler göstermesi, aile öyküsünde astım ve atopik hastalık bulunması da tanıya yardımcı olur. Rinit ile ilişkili astım, mevsimler arasında tamamen belirti vermeyecek şekilde aralıklı ortaya çıkabilir, belirtilerin mevsimsel olarak kötüleşmeye neden olabilir ya da temelinde kronik astım bulunabilir.

Astım tanısını düşündüren belirtilerin özellikleri; değişkenlik, aşındırıcı olmadığı bilinen maddelere hassasiyet, egzersizle tetiklenme, geceleri kötüleşme ve uygun astım tedavisine yanıt vermedir. Öksürükle seyreden astımı olan hastalarda başlıca belirti kronik öksürüktür.

Devamı »