Astımda Risk Faktörleri

Astıma neden olan risk faktörleri çevresel ve bireysel olarak gruplandırılmaktadır. Kişisel riski oluşturan en önemli etken kalıtımdır. Ailesinde astım olanlarda astım görülme sıklığı daha fazladır.

Kişinin bir alerji kaynağına karşı savunmaya geçmesi durumuna atopi denir. Astımı olan hastalıkların büyük çoğunluğu atopiktir. Atopinin astıma neden olabilmesi biraz da yaşla ilgilidir. Ne kadar küçük yaşta atopi gelişirse ileride o kadar yüksek astım olma riski taşınmaktadır.

Bronşların solunum sırasında hızla ve normale göre daha fazla daralması olan bronşiyal hiperreaktivite yani bronşların yüksek tepki göstermesi de astım için önemli bir risk faktörüdür.

Devamı »

Astım

Astım solunum yollarında oluşan süreğen iltihaplı bir hastalıktır. Tedavi ile ya da zaman içinde kendiliğinden iyileşen tıkanma, iltihap ve duyarlılık en bilinen özellikleridir. Astımda yineleyen hışırtılı solunum, öksürük nöbetleri, göğüste sıkışma ve nefes darlığı vardır.

Astım teşhisi koyulabilmesi için kişide solunum problemleri yineleyici şekilde olmalı, kuru öksürük, göğüs sıkışması ve nefeste daralma olmalıdır. Şikayetler özellikle geceleri artar ve çoğunlukla hastayı uykudan uyandırır.

Devamı »

Astım Nedir?

Çok eski çağlardan beri bilinen astım, solunum yollarının, ataklar halinde gelen tıkanmalarıyla kendini gösteren uzun seyirli bir hastalıktır. Genellikle çocukluk çağında başlar ve tedavi edilmediği durumlarda ölümcül olabilir.

Çocukluk çağında meydana gelen ve kronikleşen hastalıkların en sık görülenidir. Görülme sıklığı ırk, yaşanılan bölge ve çevreye göre değişiklik arzetmektedir.

Astım çocukluk çağı ve erişkin yaş grubunda sakatlayıcı özelliği en yüksek süreğen hastalıklardan biridir. Hastalar yaşadıkları nefes darlığı ataklarının dışında tamamen normaldir. Bu ataklar egzersiz, virüs kaynaklı enfeksiyonlar, allerjenler, soğuk, ve sigara gibi uyarıcılarla tetiklenir. Günümüzde astım temellerinin daha çocukluk çağında atıldığı bilinmektedir.

Devamı »

Astım Teşhisi

Belirtiler : Astım teşhisi, ataklarla seyreden nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi semptomlarla konulur. Allerji yapıcı etkene maruz kaldıktan sonra semptomların ortaya çıkması, bu semptomların mevsimsel değişiklikler göstermesi, aile öyküsünde astım ve atopik hastalık bulunması da tanıya yardımcı olur. Rinit ile ilişkili astım, mevsimler arasında tamamen belirti vermeyecek şekilde aralıklı ortaya çıkabilir, belirtilerin mevsimsel olarak kötüleşmeye neden olabilir ya da temelinde kronik astım bulunabilir.

Astım tanısını düşündüren belirtilerin özellikleri; değişkenlik, aşındırıcı olmadığı bilinen maddelere hassasiyet, egzersizle tetiklenme, geceleri kötüleşme ve uygun astım tedavisine yanıt vermedir. Öksürükle seyreden astımı olan hastalarda başlıca belirti kronik öksürüktür.

Devamı »