Müzikle Tedavi

Müzikle tedavi ses ve nağmelerin, vucut yapısı ve duygusal duruma etki edebilecek şekilde düzenlenmiş bir repertuara göre, süreklilik arzedecek biçimde hasta tedavisinde kullanılmasıdır.

Müzikle tedavi, ruhsal ve bedensel sorunları olan çocukların ve yetişkinlerin psikiyatrik durumlarını belirlemede yol gösterici bir iletişim yöntemidir. Diğer yandan müzikle tedavi, toplumdaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, bireylere güven duygusunun kazandırılması ve bedensel sorunları olan bireylerin fiziksel egzersizleri kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri açısından önem taşımaktadır.

Devamı »