Fiziksel aktivite ve kalp hastalığı ilişkisi

Fiziksel aktivitenin ihmal edilmesi, kalp hastalıklarına yakalanma riski faktörüdür. Fiziksel aktivite azaldığında alınan kalorinin tamamen harcanması mümkün olmamaktadır. Böylece şişmanlık, vücutta insüline direnç gösterme, kanda bulunan lipidlerde bozukluk, yüksek tansiyon gibi sorunlar meydana gelmekte ve damarların işlevlerini yerine getirme kapasiteleri azalmaktadır. Periyodik egzersiz sayesinde fazla kilolar verilmekte, kanda bulunan kötü hıylu kolesterol düşmekte ve iyi huylu kolesterol yükselmekte, insüline karşı hassasiyette artma görülmekte, tansiyon düşmektedir. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riski de doğal oalrak azalmaktadır.

Devamı »