EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ, İLGİLİ TARAMA ve TANI YÖNTEMLERİ

medical_imagingTıpta görülen muazzam gelişmelere karşın, kanser önemini hala yitirmemiştir. Kanser mücadelesinde erken teşhis önemini korumaktadır. Herhangi bir belirti olmadan kanser varlığının araştırılmasına tarama denilir. Erken teşhis imkanı sağladıklarından, tarama yöntemleri kansere karşı en önemli mücadelede silahıdır.

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri meme, akciğer, kolorektal, jinekolojik
kanserler ve deri kanserleri; erkeklerde ise prostat, akciğer, kolorektal, mesane ve deri kanserleridir.

Sık görülen bu kanser türleri için kullanılan kanser tarama yöntemleri şunlardır:

Devamı »

Kanserin Nedenleri

livestrong
Kanserin nedeni ve oluşumu tam olarak bilinmemektedir, ancak yapılan araştırmalarla bazı verilere ulaşılmıştır. Kanser bulaşıcı değildir. Kanserlerin üçte birinin sebebi bilinmemekte ve çevresel nedenlerin etken olduğu sanılmaktadır. Genetik etkenlerin de kanser oluşmasına neden olduğu bilinmektedir.

Kansere sebep veren en önemli etmenler şöyledir;

İyonize radyasyon: Lösemiler ve epitel doku kanserleri başta olmak üzere, iyonize radyasyonun çeşitli kanserlere neden olduğu, atom bombasına maruz kalanlarda, romatizma hastalığı nedeni ile radyasyon verilenlerde ve radyasyon alanlarında kalanlarda görülmektedir. Maruz kalınan radyasyonun miktarı önemlidir. Lösemilerin en yoğun görüldüğü dönem atom bombasının atılışından 6-7 yıl sonradır.

Devamı »

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer RöntgeniAkciğer kanseri, prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Tüm akciğer kanserlerinde 5 yıl ya da daha uzun yaşam hastaların yaklaşık %15’de mümkündür. Avrupada 38 ülkeyi kapsayan bir çalışmada yaklaşık 3.2 milyon yeni kanser vakasının %12’sinin ve kanserle ilişkili olarak saptanan 334.800 ölümün %19.7’sinin akciğer kanseriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Ortadoğu, Afrika ve Asya’da da önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Akciğer kanseri görülme sıklığı etnik kökene göre göstermektedir.

Erkek hastalarda kadınlara göre risk daha fazladır. Erkek nüfus kendi içinde değerlendirildiğinde ise en yüksek risk Afrikan Amerikan kökenlilerde, en düşük risk ise İsveçlilerde bulunmuştur.

Devamı »

Sigaranın Solunum Sistemine Etkileri

Sigara içilirken dumanı akciğerlere çekildiğinden, dumanın içerdiği partikül ve gaz şeklindeki tahriş edici maddeler, solunum sistemini direkt olarak etkilemektedir. Böylece sigara ağız ve burundan başlayarak, akciğer alveollerine kadar uzanan solunum sisteminin her bölümünde birçok hastalığa neden olmaktadır.

Devamı »