Eşler Arası Şiddetin Beden Sağlığına Etkileri

Yaralanma veya ölüm, kadın-erkek arasındaki şiddetin gözle görülebilen en çabuk sonucudur. Fakat kadın erkek arasındaki şiddetin daha geniş kapsamda sağlık ve sosyal problemlere yol açtığı bilinmektedir; kronik ağrı, depresyon, madde kötüye kullanımı, intihar ve artan fakirlik gibi. Ayrıca aile içindeki şiddet kültürel ve politik bozulmalara da neden olmaktadır.

Eşler arası şiddeti tıbbi, davranışsal ve psikolojik sonuçlar izleyecektir. Kadın ve erkek için şiddetin fiziksel ve psikolojik sonuçlarını karşılaştıran çalışmalar, kadınlar için sonuçların daha ciddi olduğunu ortaya koymuştur. Aile içi şiddetin veya eşler arası şiddetin tüm ülkelerde kadınlar için önemli bir hastalık veya ölüm sebebi olduğu bilinmektedir.

Devamı »

Aile İçi Şiddet

Tarih boyunca uygulanmakta olan şiddetin, pek çok tanımı yapılmış, sebepleri araştırılmıştır. Genel olarak, insana fiziksel ve ruhsal zarar veren her eylem, şiddet olarak değerlendirilmekte ve bu çerçeveye başkasının mallarına verilen zarar da dahil edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise şiddet; yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişimde bozukluk veya mahrumiyete yol açan veya yol açma olasılığı yüksek olan, kişinin kendisine, bir başkasına, bir gruba veya bir topluma yönelik olarak fiziksel kuvvetin veya gücün kasıtlı kullanılması veya tehdididir.

Devamı »