Sigaranın Solunum Sistemine Etkileri

Sigara içilirken dumanı akciğerlere çekildiğinden, dumanın içerdiği partikül ve gaz şeklindeki tahriş edici maddeler, solunum sistemini direkt olarak etkilemektedir. Böylece sigara ağız ve burundan başlayarak, akciğer alveollerine kadar uzanan solunum sisteminin her bölümünde birçok hastalığa neden olmaktadır.

Solunum sistemi irritasyonunun en önemli nedeni olan sigara dumanı, bronkopulmoner fonksiyonu şu şekilde etkilemektedir:
1. Trakea ve bronşları örten titrek tüylü epitel hücrelerinin (Silia) görevi, hava yollarına giren yabancı maddelerin mukusla birlikte dışarı atılmasını sağlamaktır. Sigara dumanının inhalasyonu, mukus bezlerinin fonksiyonunu etkileyerek fiziksel ve kimyasal yapılarında bozukluklara neden olmaktadır. Böylece solunum sisteminin bu önemli savunma mekanizmasının işi güçleşmektedir.
2. Mukus hücreleri hipertrofiye olarak aşırı mukus salgılamaya başlarlar.
3. Bronşial duvarlar kalınlaşarak elastikiyetlerini kaybederler.
4. Oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlayan alveolo-kapiller membranlar kalınlaşır ve yırtılabilir. Böylece amfizem ve çeşitli akciğer problemleri ortaya çıkar. Sigaranın solunum sisteminde yaptığı bu değişiklikler, farenjit, larenjit ve ses değişikliklerine neden olmaktadır. Tahrişin sürmesi halinde bu hastalıklar kronikleşmektedir. Sigara içenlerde sık rastlanan semptomlar; öksürük, balgam, nefes darlığı ve hırıltılı solunumdur. Bu semptomlar üzerine içilen günlük sigara sayısının en fazla etkili olduğu belirtilmektedir Ayrıca kronik bronşit, amfizem, larinks ve akciğer kanserleri, sigara ile yakın ilişkili solunum sistemi hastalıklarıdır

Yorum Yaz