Sağlıklı Yaşam: Sağlığı Koruma ve Geliştirme

saglikli-yasamSağlığın korunması sosyal, biyolojik ve fiziksel ortamın pozitif hale çevrilmesi ve sağlıkla ilgili önlemlerin alınması ile sağlanabilen bir durumdur.

Sağlığı korumada kişilerin, onların ailelerinin ve yaşadıkları toplumun sağlıklı yaşayabilmesi için önleyici tedbirlerin alınması birincil koruma, erken teşhis ve tedavilerin sağlanması ikincil koruma ve hastalıkların oluşmasından sonra sorunları ortadan kaldırma üçüncül koruma olarak kabul edilir.

Sağlıklı yaşamı geliştirme ise toplumun üyelerinin bireysel sağlık kontrollerini arttırma metodlarıdır. Herkes için sağlık tüm dünyanın üzerinde durduğu bir sağlık politikasıdır.

Sağlıklı yaşam için kişiler hastalık oluşma potansiyellerini bilmeli, sağlıklılık durumlarını devam ettirmeli, bunun için gerekiyorsa eğitim almalı ve sosyal imkanlarını kullanmalıdır. Sağlık eğitimi sağlıklı yaşam için gereklidir. Bu eğitimle kalıplaşmış sağlık davranışları elde etmek ve hayatlarını buna göre idame ettirmeleri mümkündür.

Kişiler riskli davranışlardan vazgeçmeli, bağımlılık yapan sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmalı, psikolojik durumlarını korumak için stresten kaçınmalı, toplum sağlığını tehdit eden cinsel davranışlarda bulunmamalı ve fiziksel aktivitelere önem vermelidir. Sağlıklı yaşam risklerden kaçınma, uygun bir yaşam tarzı geliştirme ile mümkündür.

Yorum Yaz